Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora w nowych przepisach

Data publikacji: 8 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora w nowych przepisach

Do konsultacji trafił również projekt nowego rozporządzenia MEN regulującego zasady przeprowadzania konkursu dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki. Wprowadzono m.in. nowe dokumenty, jakie będzie musiał złożyć kandydat na dyrektora.

Nowe dokumenty do przedłożenia przed komisją

W związku z nowymi wymaganiami na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, na kandydatów nałożono obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów. Otóż kandydat na dyrektora będzie musiał również przedłożyć:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych (będzie dotyczyło to zarówno nauczycieli jak i osób niebędących nauczycielami),
  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (będzie dotyczyło to cudzoziemca).

Zniesiony zostanie natomiast obowiązek składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

MEN zapowiada kolejne zmiany

Co istotne, projektowane przepisy nie obejmą gimnazjów ani szkół ponadgimnazjalnych, gdzie konkurs będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych regulacji. Nadto dotychczasowe przepisy znajdą zastosowanie do konkursów, które zostały ogłoszone jeszcze przed wejściem w życie nowego rozporządzenia.

Warto podkreślić, że MEN zapowiedział szersze zmiany w zakresie przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora. Zmiany te mają być wypracowane przez Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (projekt z 17 maja 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel