Rok urlopu dla rodziców już od 1 września 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 21 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Już za rok pracownicy będą mogli korzystać dłuższych urlopów związanych z rodzicielstwem. Projektowane zmiany Kodeksu pracy mają umożliwić obojgu rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, tj. tak jak dotychczas, z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten wyniesie od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński także w częściach

Zgodnie z planowanymi zmianami, dodatkowy urlop macierzyński będzie wynosił do:

  • 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 8 tygodni - w przypadku porodu mnogiego.
Zachowano zasadę, że z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można skorzystać wyłącznie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim oraz możliwość łączenia tego urlopu z pracą u dotychczasowego pracodawcy (w wymiarze wskazanym przez pracownika - nie wyższym niż ½ etatu).
Nowym rozwiązaniem będzie możliwość korzystania z tego urlopu w dwóch częściach (obejmujących tydzień lub jego wielokrotność). Dzięki temu z urlopu będą mogli skorzystać oboje rodzice na równych prawach - lecz nie w tym samym czasie. Ta zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r. 
Możliwe będzie zarówno wykorzystanie pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub tylko jednej jego części przez jednego z rodziców, jak i podzielenie się tym urlopem między rodzicami dziecka.
Urlop rodzicielski - do 26 tygodni

Projektowana ustawa wprowadza nowy rodzaj urlopu dla rodziców dziecka - tj. urlop rodzicielski. Wymiar tego urlopu miałby wynosić do 26 tygodni bez względu na liczbę urodzonych przy jednym porodzie dzieci. Warunkiem skorzystania z tego urlopu byłoby wykorzystanie w pełnym wymiarze dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Z urlopu tego mogłaby skorzystać zarówno pracownica - matka, jak i pracownik - ojciec dziecka na równych prawach.

Urlop rodzicielski - max 3 części i pełna ochrona

Z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać jednorazowo - w pełnym wymiarze lub w nie więcej niż 3 częściach, z czego każda musi wynosić co najmniej 8 tygodni i przypadać jedna po drugiej. W ten sposób pracownicy rodzice będą mogli podzielić się między sobą prawem do tego urlopu, przy czym nie będą mogli w jednym czasie korzystać z tego urlopu. Dla pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego została przewidziana ochrona przed zwolnieniem z pracy taka jak dla pracowników korzystających z pozostałych uprawnień rodzicielskich.

Aby wykorzystać pełny wymiar wszystkich dostępnych urlopów związanych z rodzicielstwem, musi zachodzić ciągłość korzystania z urlopów - od urlopu macierzyńskiego, przez dodatkowy urlop macierzyński po urlop rodzicielski. Z urlopów tych będzie można korzystać w częściach przez oboje rodziców, jednakże tylko wtedy, gdy będą one przypadać bezpośrednio po sobie.
Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem

  1. Jeden wniosek o wszystkie urlopy związane z rodzicielstwem
Projekt ustawy zakłada, że pracownica co najmniej na 14 dni przed przewidywaną datą porodu będzie mogła złożyć jeden wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim zarówno dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownica będzie mogła zmienić zdanie i na co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy będzie mogła zrezygnować z dodatkowego urlopu lub urlopu rodzicielskiego bądź ich części i tym samym umożliwić skorzystanie z ww. urlopów pracownikowi - ojcu dziecka.
  1. Decyzje o korzystaniu z poszczególnych urlopów lub ich części
Pracownicy nie musza jednak od razu decydować, czy skorzystać w pełnym wymiarze ze wszystkich urlopów rodzicielskich. O dodatkowy urlop macierzyński oraz o urlop rodzicielski będzie można wnioskować nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia korzystania z ww. urlopów lub ich części.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego

W zależności od tego, czy rodzice dziecka podejmą od razu decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego, czy też dopiero w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego, wysokość zasiłku macierzyńskiego za ten okres będzie zróżnicowana tj. będzie wynosić

  • 60% podstawy wymiaru zasiłku, przy zasiłku macierzyńskim w okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu dodatkowego na poziomie 100 % podstawy wymiaru - tj. w przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego w trakcie urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
  • 80%  podstawy wymiaru zasiłku w przypadku ubezpieczonej, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpi o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku - zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze -tj. w przypadku, gdy przed porodem pracownica zadeklaruje chęć korzystania z urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyżej opisanym przypadku - będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.
Decydując przed przewidywaną datą porodu na urlop rodzicielski - przez cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jeśli decyzja o urlopie rodzicielskim zapadnie później - za czas urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica otrzyma zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za urlop rodzicielski - 60% podstawy wymiaru.
Wcześniejszy powrót do pracy - wyrównanie zasiłku

Projektowane przepisy w sprawie zasiłku macierzyńskiego odnoszą się także do sytuacji, gdy pracownica wnioskująca przed planowanym terminem porodu o wszystkie możliwe urlopy związane z rodzicielstwem w pełnym wymiarze zechce wcześniej wrócić do pracy. Jeżeli pracownik - ojciec nie skorzysta z pozostałego do wykorzystania okresu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego lub urlopu rodzicielskiego, wówczas pracownica otrzyma wyrównanie wypłaconej kwoty zasiłków macierzyńskich w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% podstawy wymiaru za wykorzystany okres pobierania zasiłków, w formie jednorazowej wypłaty.

Urlop rodzicielski także dla osób które urodzą dziecko przed 1 września 2013

Z nowych rozwiązań będą mogli korzystać także pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą przebywać na urlopie macierzyńskim (urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego), a także na dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) wg poniższych zasad:

  1. Pracownicy korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z urlopu macierzyńskiego albo z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą uprawnieni do korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.
  2. Pracownicy  korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - będą mieli prawo wnioskowania o udzielenie części takiego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między wymiarem urlopu wprowadzonym projektowaną ustawą a wymiarem udzielonego urlopu. Proponuje się, aby uprawnieni pracownicy mieli prawo złożenia wniosku o udzielenie części urlopu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.
  3. Pracownicy korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogliby także wnioskować o udzielenie im urlopu rodzicielskiego. Proponuje się, aby był to termin nie krótszy niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.
  • Projekt ustawy  o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa(projekt z 8 listopada 2012 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel