Rozpoczęły się konsultacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 29 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Rozpoczęły się konsultacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przewiduje on powrót nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek. Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 marca br.

Czytanie i pisanie wraca do podstawy programowej wychowania przedszkolnego…

W związku ze zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego dla 7-latków, od 1 września 2016 r. zaczną one naukę w I klasie szkoły podstawowej. Natomiast dzieci 6-letnie będą realizowały obowiązek przygotowania przedszkolnego, mogą także rozpocząć naukę w I klasie - na wniosek rodziców. Dlatego też zmian wymaga podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole, czyli powróci m.in. nauka czytania, pisania i liczenia.

… które na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma być rozwijane

Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, tak jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Podstawowa nauka pisania, czytania i liczenia będzie rozwijana i kształtowana na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Duży nacisk zostanie położony także na edukację matematyczną.

Ważne zmiany projektowanego rozporządzenia zawiera:

  • załącznik nr 1 - w tym zmiany dotyczące kształtowania umiejętności czytania i liczenia (punkty - 13,14)
  • załącznik nr 2 - kwestie edukacji wczesnoszkolnej, w tym zalecane warunki realizacji.

Ważna rola nauczyciela

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zobowiązuje nauczyciela do indywidualizacji. Powinien on w naturalny sposób wykorzystywać potencjał dzieci. Rolą nauczyciela jest również taka organizacja procesu edukacji, aby były zaspokojone potrzeby emocjonalne wszystkich dzieci bez względu na wiek.

Projekt rozporządzenia będzie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w marcu.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel