Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego – zmiany tylko kosmetyczne

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego – zmiany tylko kosmetyczne

W ślad za nowelizacją Karty Nauczyciela, która m.in. przywraca komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego i ocenę dorobku zawodowego, zmieni się także rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany jednak mają być tylko dostosowujące rozporządzenie do nowych regulacji – terminy poszczególnych czynności w awansie zawodowym pozostaną bez zmian.

Zmiany w Karcie Nauczyciela wymagają zmiany rozporządzenia ws. awansu zawodowego

1 września 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, która m.in.:

1)      przywraca dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w miejsce dotychczasowej oceny pracy;

2)      skraca okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;

3)      skraca staż  na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;

4)      zastępuje egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Powyższe zmiany omawialiśmy m.in. w artykułach:
W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do nowych przepisów.

Nie będzie kolejnej rewolucji w awansie zawodowym

Znaczny powrót do przepisów Karty Nauczyciela, które obowiązywały do 31 sierpnia 2018 r., nie oznacza powrotu do ówczesnych zasad uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Projektowane zmiany w rozporządzeniu, wbrew oczekiwaniom, nie zmieniają obowiązków nauczycieli realizujących staż ani wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, jak również nie przywracają obowiązujących przed 1 września 2018 r., dłuższych terminów m.in. na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czy przedstawienia opinii przez opiekuna stażu.

Co zatem się zmieni?

Właściwie nic, oprócz tego, że:

  • opiekun stażu będzie znów przedstawiał projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela w miejsce opinii o dorobku zawodowym;
  • nauczyciel stażysta przystąpi do rozmowy a nie egzaminu (zmiana ta wynika już z nowelizacji Karty Nauczyciela, więc w rozporządzenie tylko w tym zakresie zostanie dostosowane do jej brzmienia);
  • nauczyciel do wniosku o wszczęcie postępowania załączy kopię oceny dorobku zawodowego a nie oceny pracy.

Mają zostać utrzymane wprowadzone od 1 września 2018 r. terminy w awansie zawodowym m.in.:

  • 7 dni od dnia zakończenia stażu na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
  • 7 dni od dnia zakończenia stażu na złożenie przez opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego.
Rozporządzenie zmieniające przepisy wykonawcze dotyczące awansu zawodowego nauczycieli są obecnie na etapie projektu, który został skierowany do konsultacji i uzgodnień. Nie jest zatem jeszcze przesądzone, że taki będzie ostateczny kształt przepisów. O pracach na projektem będziemy na bieżąco informować na łamach Aktualności Portalu Oświatowego.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel