SIO - najczęstsze błędy użytkowników

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Szkoły próbują przesłać dane o uczniach i nauczycielach do SIO, lecz system nie może ich pozytywnie zweryfikować. Resort edukacji musi zmienić przepisy, bo dane w nowym SIO są niepełne. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniają użytkownicy SIO i uchroń się przed nimi.

Szkoły próbują przesłać dane o uczniach i nauczycielach do SIO, lecz system nie może ich pozytywnie zweryfikować. Resort edukacji musi zmienić przepisy, bo dane w nowym SIO są niepełne. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniają użytkownicy SIO i uchroń się przed nimi.

Nawet dodatkowa spacja uniemożliwia weryfikację danych

Resort edukacji zdecydował się przesunąć o 3 lata termin przejścia na nowe SIO . Przyczyną była zbyt duża liczba danych negatywnie zweryfikowanych w zbiorze PESEL, głównie z powodu błędów osób wprowadzających dane. (Więcej na ten temat w artykule „Nowe SIO dopiero za 3 lata”).

Według danych zamieszczonych na stronie SIO, najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji danych w zbiorze PESEL, to:

  • Wpisane dwa imiona rozdzielone spacją w polu „Imię",
  • Użycie spacji w dwuczłonowym nazwisku rozdzielonym myślnikiem, np. „Kowalski - Nowak", „Kowalski -Nowak", „Kowalki- Nowak" zamiast „Kowalski-Nowak",
  • Zamienione imię z nazwiskiem,
  • Wprowadzone inne dane niż figurujące w zbiorze PESEL, np.:
  • wielokrotne weryfikowanie tych samych osób w różnej kombinacji liter,
  • wprowadzanie zupełnie innych danych (Kowalski zamiast Nowak),
  • wpisywanie „ż" zamiast „ź" (Jóżwiak zamiast Jóźwiak),
  • brak litery (Kowalki zamiast Kowalski)
  • Brak podanego numeru PESEL w zbiorze PESEL
  • Nieprawidłowy zapis danych przekazany przez organ gminy do zbioru PESEL
Największa liczba niepoprawnych komunikatów związana jestz weryfikacją danych tych samych osób, np. osoba o nazwisku RÓŻDŻKIEWICZ była weryfikowana w następujący sposób: jako RÓŹDŹKIEWICZ, RÓŹDŻKIEWICZ, ROZDZKIEWICZ.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zweryfikowanie wprowadzanych danych z dokumentami źródłowymi, np. aktualnymi dokumentami tożsamości (zwłaszcza w przypadku cudzoziemców) czy aktami stanu cywilnego.
W celu efektywnego wyjaśnienia błędnych weryfikacji pracownicy placówek oświatowych zobowiązani są w pierwszej kolejności skierować zapytanie bezpośrednio do organu gminy zameldowania na pobyt stały osoby, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy zameldowania na pobyt czasowy. To właśnie organ gminy jest źródłem informacji gromadzonych w zbiorze PESEL, zatem tam w pierwszej kolejności powinny być kierowane zapytania.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel