Subwencja oświatowa 2018 – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 13 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa 2018 – projekt rozporządzenia

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. oraz planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zobacz, co się zmieni w parametrach i wagach subwencji oświatowej.

13 najważniejszych zmian

W stosunku do rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano następujące zmiany:

1) Dodanie nowych parametrów i zmiana zakresu uczniów w obecnych wskaźnikach w wyliczeniach części SOA – liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana będzie przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się, dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.436 zł, tak więc w stosunku do 2017 r. (5.293 zł) wzrośnie on o ok. 2,7%, tj. o ok. 143 zł.

2) Dodanie nowej wagi za zdany egzamin w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i szkołach policealnych oraz dla uczestników kursów kwalifikacyjnych o wartości 0,165 – w przypadku szkół, które mają wysoką zdawalność, subwencja zostanie naliczona na uczniów tych szkół w wysokości tak jak dotychczas lub nawet wyższej niż do tej pory, natomiast w przypadku uczniów szkół z niską zdawalnością zostanie na nich naliczona subwencja niższa niż do tej pory.

3) Zmiana wartości wagi dla uczniów szkół policealnych kształcących uczniów w zawodzie technik administracji oraz w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy z 0,23 na 0,10. 

4) Obniżenie wartości wagi dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 0,68 do 0,51.

5) Zwiększenie liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Sa,i (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P1, P24, wagą na uczniów małych szkół, wagami na zadania pozaszkolne, wskaźnikami Li, Lwi) wskaźnikiem 4,63% w związku z powstaniem VIII klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

6) Zmniejszenie liczby uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży Sa,i (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P2, wagą dla uczniów dotychczasowego gimnazjum, wagami na zadania pozaszkolne, oraz wskaźnikami Li i Lwi) wskaźnikiem 17,29% w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018 r.

7) Zmiany definicji małej szkoły – obecną definicję zastąpiono górną granicą średniej liczby uczniów w klasie (szkoła, w której średnia liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać liczby 12), zmieniono sposób uwzględniania uczniów mniejszości w definicji małej szkoły. Zwiększenie wartości wagi na uczniów małych szkół z 0,18 na 0,20.

8) Zmiany wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych lub etnicznych – tj. wagi P16 z wartości 1,5 na 1,3 oraz wagi P17 z wartości 1,1 na 1,0 oraz zwiększenie wartości wagi P18 z 0,4 na 0,6. Zmieniono również w przypadku szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów wartości limitów, które decydowały o tym, która waga jest stosowana dla poszczególnych grup mniejszości.

9) Zmniejszenie wskaźnika naliczającego środki z tytułu wypłaty m.in. dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (wskaźnik R) z poziomu 0,12 do 0,107 – co jest związane z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie likwidacji tego dodatku od 1 stycznia 2018 r.

10)  Zmiana sposobu naliczania subwencji na wychowanków internatów i burs (w tym również w szkołach artystycznych) – zwiększenie wagi dla wychowanków internatów i burs z wartości 1,50 na 1,82 a dla wychowanków internatów szkół artystycznych z 3,64 na 3,74.

11)  Zmiana wartości wag P22 oraz P23 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia z 1,01 na 0,85 oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia z 1,70 na 1,50.

12)  Doprecyzowanie kryteriów podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie finansowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

13)  Doprecyzowanie opisu wagi P34 dla uczniów szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (projekt z 9 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel