Subwencja oświatowa na 2019 rok – co przewiduje projekt

Data publikacji: 14 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa na 2019 rok – co przewiduje projekt

Resort edukacji przedstawił projekt podziału środków z subwencji oświatowej na 2019 r. Uwzględniono w nim nowe zadania oświatowe oraz zastosowano kilka zmian w stosunku do obecnego rozporządzenia. Sprawdzamy, jakich!

Nowe zadania oświatowe

W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione środki na realizację nowych zadań oświatowych, m.in.:

 • sfinansowanie skutków finansowych zmian dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego (w tym również w zakresie dzieci 6-letnich i starszych w wychowaniu przedszkolnym),
 • sfinansowanie skutku przechodzącego podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
 • sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r.,
 • przesunięcie środków w wysokość 1.875 tys. dla Ministra Rolnictwa w związku z przejęciem kilku szkół rolniczych.

Zmiany w stosunku do aktualnych przepisów

W stosunku do rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w projekcie na 2019 r. zaproponowano m.in. takie zmiany:

 1. Wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wartości 0,025 dla szkół podstawowych i gimnazjum (waga P46) i o wartości 0,012 dla szkół ponadpodstawowych (waga P47). Średnio na ucznia korzystającego z pomocy będzie przypadała kwota ok. 340 zł.
 2. W zakresie wag na szkolnictwo zawodowe: wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego zróżnicowania kwot naliczanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na rynku pracy. Wprowadzone zostaną dwie nowe wagi na uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie. Wartość wagi wyniesie 0,2 (ok. 1.120 zł na ucznia), z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, dla których waga wyniesie 0,08 (ok. 447 zł na ucznia).
 3. Zmniejszenie liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,3% w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.
 4. Zwiększenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół od 1 września 2019 r. odpowiednim wskaźnikiem: dla liceów ogólnokształcących: 6,81%, dla techników: 13,40%, dla branżowych szkół I stopnia: 9,20%.
 5. Zwiększenie liczebności uczniów do wag dla wychowanków internatów i burs o 11%. Od 1 września 2019 r. podwójna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych to wzrost liczby uczniów w internatach i bursach.
 6. Wprowadzenie wagi o wartości 0,05 (ok. 280 zł na ucznia) dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu badania psychologicznego dla kandydatów do szkół chcących podjąć naukę w ww. zawodach – koszt tego badania będzie ponosił organ prowadzący szkołę.
 7. Zmiana limitów wielkości grup uczniów mniejszości, które decydują o stosowaniu poszczególnych wag.
Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (projekt z 5 listopada 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel