Subwencja oświatowa na 2019 rok – co przewiduje projekt

Data publikacji: 14 listopada 2018 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa na 2019 rok – co przewiduje projekt

Resort edukacji przedstawił projekt podziału środków z subwencji oświatowej na 2019 r. Uwzględniono w nim nowe zadania oświatowe oraz zastosowano kilka zmian w stosunku do obecnego rozporządzenia. Sprawdzamy, jakich!

Nowe zadania oświatowe

W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione środki na realizację nowych zadań oświatowych, m.in.:

 • sfinansowanie skutków finansowych zmian dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego (w tym również w zakresie dzieci 6-letnich i starszych w wychowaniu przedszkolnym),
 • sfinansowanie skutku przechodzącego podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
 • sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r.,
 • przesunięcie środków w wysokość 1.875 tys. dla Ministra Rolnictwa w związku z przejęciem kilku szkół rolniczych.
Zmiany w stosunku do aktualnych przepisów

W stosunku do rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w projekcie na 2019 r. zaproponowano m.in. takie zmiany:

 1. Wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wartości 0,025 dla szkół podstawowych i gimnazjum (waga P46) i o wartości 0,012 dla szkół ponadpodstawowych (waga P47). Średnio na ucznia korzystającego z pomocy będzie przypadała kwota ok. 340 zł.
 2. W zakresie wag na szkolnictwo zawodowe: wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego zróżnicowania kwot naliczanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na rynku pracy. Wprowadzone zostaną dwie nowe wagi na uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie. Wartość wagi wyniesie 0,2 (ok. 1.120 zł na ucznia), z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, dla których waga wyniesie 0,08 (ok. 447 zł na ucznia).
 3. Zmniejszenie liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,3% w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.
 4. Zwiększenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół od 1 września 2019 r. odpowiednim wskaźnikiem: dla liceów ogólnokształcących: 6,81%, dla techników: 13,40%, dla branżowych szkół I stopnia: 9,20%.
 5. Zwiększenie liczebności uczniów do wag dla wychowanków internatów i burs o 11%. Od 1 września 2019 r. podwójna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych to wzrost liczby uczniów w internatach i bursach.
 6. Wprowadzenie wagi o wartości 0,05 (ok. 280 zł na ucznia) dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu badania psychologicznego dla kandydatów do szkół chcących podjąć naukę w ww. zawodach – koszt tego badania będzie ponosił organ prowadzący szkołę.
 7. Zmiana limitów wielkości grup uczniów mniejszości, które decydują o stosowaniu poszczególnych wag.
Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (projekt z 5 listopada 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel