Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 4 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu
Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2015 roku

Od 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł. W 2015 r. po raz kolejny kwota ta została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych w 2015 r. ma wynosić:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
  • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
  • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
  • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
 1. 1.276,25 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (opcjonalne zwiększenie odpisu o 6,25% w stosunku do odpisu podstawowego)
Ponadto, pracodawca może zwiększyć fundusz o:
 1. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 182,32 zł, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy
 2. 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 218,79 zł, na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.

 

Odpis na ZFŚS nauczycieli - 2.879,91 zł

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej  obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Do ustalenia odpisu na ZFŚS nauczycieli ma być jednak brana pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618.10 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS nauczycieli w 2015 r. ma wynieść 2.897,91 zł.

Świadczenie urlopowe nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2015 r. będzie to ponownie kwota 1.093,93 zł (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Źródło:

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (przyjęty 28 października 2014 r. przez Radę Ministrów)
 • strona internetowa Prezesa Rady Ministrów (ww.premier.gov.pl)

 

 

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel