Świadectwo pracy bez imion rodziców

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Świadectwo pracy bez imion rodziców

W związku ze zmianą zakresu danych osobowych pracowników, które mogą być pozyskiwane i przetwarzane, ze wzoru świadectwa pracy zostanie usunięta informacja o imionach rodziców pracownika.

Imiona rodziców tylko w świadectwie pracy wystawionym do 3 maja 2019 r.

4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. , która ogranicza zakres przetwarzanych danych pracowników m.in. poprzez odstąpienie od pozyskiwania imion rodziców kandydata do pracy (szczegóły w artykule: „RODO przy zatrudnianiu nowych pracowników”). W konsekwencji zmianie ulegnie pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zmiana ta ma wejść w życie już w dniu następującym po ogłoszeniu nowelizacji tego rozporządzenia.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, „jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (4 maja 2019 r. – przyp. red.) a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca - zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 22(1) Kodeksu pracy - pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika dlatego, że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowozatrudnianych pracowników.”
Do 3 maja 2019 r. włącznie w świadectwie pracy wpisujemy imiona rodziców pracownika. Od 4 maja 2019 r. w świadectwie pracy nie wpisujemy imion rodziców pracownika, nawet jeśli nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy do tego dnia nie wejdzie w życie.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel