TK: Brak dnia wolnego za święto jest niezgodny z Konstytucją!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis określający zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w dzień dla niego wolny od pracy, narusza konstytucyjną zasadę równości. Przepis ten bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom!

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis określający zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada w dzień dla niego wolny od pracy, narusza konstytucyjną zasadę równości. Przepis ten bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom!

„Solidarność” za stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisu

NSZZ „Solidarność” złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. przepis Kodeksu pracy, który uzależnia prawo do dnia wolnego za święto od tego, czy dzień, w którym wystąpiło święto był dniem pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownika, jest niezgodny z Konstytucją. Dziś, tj. 2 października 2012 r. zapadł wyrok w tej sprawie.

Zasady oddawania dnia wolnego za święto powinny być obiektywne i przewidywalne!

Ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach. Wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróżnicowania nie wynika, ani z cech osobowych pracownika, ani z charakteru jego pracy.

„Ustawodawca w art. 130 § 21 kodeksu pracy naruszył konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom, w oparciu o nieznajdujące racjonalnego uzasadnienia kryterium zróżnicowania”. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel