Urlop wypoczynkowy już nie tylko w ferie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Nauczyciele placówek feryjnych nie będą już korzystać z urlopu w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. W projekcie Karty Nauczyciela wymiar urlopu został określony jednoznacznie - 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlopu będzie udzielał dyrektor szkoły, zgodnie z planem urlopów. Dowiedz się, jak nauczyciele będą korzystali z urlopów 1 stycznia 2014 r.!

47 dni roboczych urlopu

Nowe brzmienie Karty Nauczyciela określa precyzyjnie wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych - będzie to 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym nauczyciel będzie miał prawo do co najmniej 28 dni kalendarzowych, a dyrektor szkoły do 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku.

Urlop zgodnie z planem urlopów lecz bez urlopu na żądanie

Termin korzystania z urlopu będzie ustalany w planie urlopów opracowanym przez dyrektora szkoły na podstawie wniosków urlopowych składanych przez nauczycieli oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Dla dyrektora szkoły plan urlopów ustali organ prowadzący. Przy czym - odmiennie niż to zostało uregulowane w Kodeksie pracy - plan urlopów nauczycieli będzie obejmował pełny wymiar urlopu bez możliwości korzystania z urlopu na żądanie.

Nie przewiduje się udzielania nauczycielom placówek feryjnych urlopu na żądanie.
Urlop także w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu nie tylko w czasie ferii, lecz również w dni wolne od zajęć dydaktycznych (tj. np. w przerwie świątecznej lub w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, jako dni wolne od zajęć).

Dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystywać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, bez ograniczenia do dni wolnych od zajęć. To rozwiązanie uzasadnia charakter zadań wykonywanych na tym stanowisku.
W czasie wakacji - albo urlop albo praca

Jeśli nauczyciel nie zdecyduje się na urlop w dni, w których nie odbywają się lekcje - będzie w tym czasie pozostawał do dyspozycji dyrektora i wykonywał czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 KN tj. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Dotyczy to również okresu ferii letnich i zimowych, co do którego nauczyciel nie złożył wniosku o urlop.

Proporcjonalny wymiar urlopu do okresu przepracowanego

Proponuje się także, by wymiar urlopu nauczyciela ulegał obniżeniu w przypadku, gdy nauczyciel wraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • urlopu dla poratowania zdrowia.
Wymiar urlopu w tych przypadkach byłby ustalany proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku.
To rozwiązanie odpowiada regulacjom zawartym w Kodeksie pracy, które do tej pory nie miały zastosowania w przypadku nauczycieli placówek feryjnych.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel