Urlop wypoczynkowy już nie tylko w ferie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Nauczyciele placówek feryjnych nie będą już korzystać z urlopu w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. W projekcie Karty Nauczyciela wymiar urlopu został określony jednoznacznie - 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlopu będzie udzielał dyrektor szkoły, zgodnie z planem urlopów. Dowiedz się, jak nauczyciele będą korzystali z urlopów 1 stycznia 2014 r.!

Nauczyciele placówek feryjnych nie będą już korzystać z urlopu w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. W projekcie Karty Nauczyciela wymiar urlopu został określony jednoznacznie - 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlopu będzie udzielał dyrektor szkoły, zgodnie z planem urlopów. Dowiedz się, jak nauczyciele będą korzystali z urlopów 1 stycznia 2014 r.!

47 dni roboczych urlopu

Nowe brzmienie Karty Nauczyciela określa precyzyjnie wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych - będzie to 47 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym nauczyciel będzie miał prawo do co najmniej 28 dni kalendarzowych, a dyrektor szkoły do 14 dni kalendarzowych nieprzerwanego wypoczynku.

Urlop zgodnie z planem urlopów lecz bez urlopu na żądanie

Termin korzystania z urlopu będzie ustalany w planie urlopów opracowanym przez dyrektora szkoły na podstawie wniosków urlopowych składanych przez nauczycieli oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy szkoły. Dla dyrektora szkoły plan urlopów ustali organ prowadzący. Przy czym - odmiennie niż to zostało uregulowane w Kodeksie pracy - plan urlopów nauczycieli będzie obejmował pełny wymiar urlopu bez możliwości korzystania z urlopu na żądanie.

Nie przewiduje się udzielania nauczycielom placówek feryjnych urlopu na żądanie.
Urlop także w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu nie tylko w czasie ferii, lecz również w dni wolne od zajęć dydaktycznych (tj. np. w przerwie świątecznej lub w dniach ustalonych przez dyrektora szkoły, jako dni wolne od zajęć).

Dyrektor szkoły będzie mógł wykorzystywać urlop wypoczynkowy w ciągu całego roku, bez ograniczenia do dni wolnych od zajęć. To rozwiązanie uzasadnia charakter zadań wykonywanych na tym stanowisku.
W czasie wakacji - albo urlop albo praca

Jeśli nauczyciel nie zdecyduje się na urlop w dni, w których nie odbywają się lekcje - będzie w tym czasie pozostawał do dyspozycji dyrektora i wykonywał czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 KN tj. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły lub czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Dotyczy to również okresu ferii letnich i zimowych, co do którego nauczyciel nie złożył wniosku o urlop.

Proporcjonalny wymiar urlopu do okresu przepracowanego

Proponuje się także, by wymiar urlopu nauczyciela ulegał obniżeniu w przypadku, gdy nauczyciel wraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • urlopu dla poratowania zdrowia.
Wymiar urlopu w tych przypadkach byłby ustalany proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku.
To rozwiązanie odpowiada regulacjom zawartym w Kodeksie pracy, które do tej pory nie miały zastosowania w przypadku nauczycieli placówek feryjnych.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel