Urlopy rodzicielskie uchwalone przez sejm

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu związanego z narodzinami jednego dziecka wzrośnie z 26 do 52 tygodni. Rodzice, którzy od razu zdecydują się na urlop w pełnym wymiarze, będą otrzymywać przez cały ten okres 80% zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy zmieniają także brzmienie Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym urlopu uzupełniającego.  Zmiany w Kodeksie pracy uchwalił sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r.

Od 17 czerwca 2013 r. łączny wymiar płatnego urlopu związanego z narodzinami jednego dziecka wzrośnie z 26 do 52 tygodni. Rodzice, którzy od razu zdecydują się na urlop w pełnym wymiarze, będą otrzymywać przez cały ten okres 80% zasiłku macierzyńskiego. Nowe przepisy zmieniają także brzmienie Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym urlopu uzupełniającego.  Zmiany w Kodeksie pracy uchwalił sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r.

Wymiar wszystkich urlopów po urodzeniu dziecka

Nowe przepisy umożliwiają rodzicom spędzenie z dzieckiem pierwszego roku życia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten okres. Łączny wymiar wszystkich urlopów wyniesie:

 • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci lub więcej przy jednym porodzie
Urlop rodzicielski tylko przy pełnym wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje:

 • do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
 • do 8 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.
Z urlopu można skorzystać jednorazowo lub dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. 

Bez względu na liczbę urodzonych dzieci, urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze do 26 tygodni. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie tym rodzicom, którzy skorzystali  z pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński - 100%, 80% lub 60%

Decydując się wyłącznie skorzystanie z urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wysokość zasiłku będzie przysługiwała w pełnym wymiarze, na dotychczasowych zasadach.

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 60% podstawy wymiaru.

Jednakże podjęcie od razu decyzji o skorzystaniu z pełnego wymiaru wszystkich ww. urlopów tj. macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - będzie skutkowało wypłatą zasiłku w wysokości 80% przez cały okres ich trwania.

14 dni od dnia porodu na podjęcie decyzji

O chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka, pracownica zawiadamia pracodawcę w ciągu 14 dni od dnia porodu. Wówczas, przez cały okres trwania nieobecności będzie otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Podjęcie tej decyzji w terminie późniejszym będzie skutkowało wypłacaniem 100%-owego zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie 60% zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego.

Praca na pół etatu w czasie urlopu

Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego (urlopu rodzicielskiego) udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Urlop rodzicielski dla wszystkich matek dzieci urodzonych w 2013 r.

Jeżeli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyższym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego będą mieli wszyscy pracownicy, którzy rozpoczęli korzystanie z urlopu macierzyńskiego w 2013 r.

Projekt obecnie został przekazany do senatu. Zanim ustawa wejdzie w życie, musi zostać przyjęta przez senat oraz podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Planowany termin wejścia w życie przepisów do 17 czerwca 2013 r.
Do dnia wejścia w życie nowych przepisów nie ma podstaw prawnych do złożenia przez pracownicę szkoły, która już przebywa np. na urlopie macierzyńskim, wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
Zmiana Karty Nauczyciela

Przy okazji wprowadzania do Kodeksu pracy urlopu rodzicielskiego, zmieni się także Karta Nauczyciela. Już od 17 czerwca 2013 r. nauczyciel będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego, jeśli nie wykorzysta urlopu w czasie ferii z powodu:

 • choroby,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.
Źródło:
 • Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (www.sejm.gov.pl)
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1310)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel