W jaki sposób będą przekształcane szkoły podstawowe

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 30 września 2016 r.
Poleć znajomemu
W jaki sposób będą przekształcane szkoły podstawowe

Od 1 września dotychczasowe szkoły podstawowe mają się stać 8-letnimi szkołami podstawowymi. Projekt nowych przepisów zakłada, że to organ prowadzący będzie zobowiązany do przekształcenia tych placówek w drodze uchwały. A co z pozostałymi placówkami, np. prowadzonymi przez osoby fizyczne? Podpowiadamy w artykule!

Do kiedy należy podjąć uchwałę

W projekcie ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe założono, że w przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez JST z 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Organ stanowiący JST zobowiązany będzie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały.

Ustawodawca przewidział, że przekształcenie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w szkole 8-letnią nie stanie się z mocy prawa, stąd wymagania dotyczące podjęcia stosownej uchwały przez organ prowadzący – stwierdzającej przekształcenie szkoły. Rada gminy nie jest uprawniona do przekształcenia szkoły 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową, ale jedynie do stwierdzenia dokonania tego przekształcenia.

Od 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.
Co jeśli uchwała nie zostanie podjęta

Podjęcie uchwały będzie niezbędne dla prawidłowości funkcjonowania takiej szkoły, stanowi bowiem akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej. Ustawodawca nie wskazał skutków prawnych niepodjęcia takiej uchwały przez organ prowadzący, jednak jej niepodjęcie będzie upoważniało wojewodę do podjęcia czynności nadzorczych. W ramach swoich kompetencji wojewoda, działający jako organ nadzoru nad działalnością JST, może w pierwszej kolejności wezwać radę gminy do podjęcia takiej uchwały w celu usunięcia naruszenia prawa.

Co będzie z pozostałymi szkołami podstawowymi

W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową, o ile osoba prowadząca ją:

  • do 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu JST, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji oraz
  • do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi dokumenty określone w art. 138 ust. 1 projektowanej ustawy.

Przepisami objęto również szkoły niepubliczne – w przypadku szkoły podstawowej proponowane przepisy wprowadzają uproszczony tryb obejmujący jedynie uaktualnienie danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez właściwą JST i tym samym umożliwiają kontynuowanie działalności przez szkołę w ramach nowego ustroju.

Dalsze prowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi do 30 czerwca 2017 r. dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej.

Źródło:

  • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji).
  • Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji)
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel