W jaki sposób będą przekształcane szkoły podstawowe

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 30 września 2016 r.
Poleć znajomemu
W jaki sposób będą przekształcane szkoły podstawowe

Od 1 września dotychczasowe szkoły podstawowe mają się stać 8-letnimi szkołami podstawowymi. Projekt nowych przepisów zakłada, że to organ prowadzący będzie zobowiązany do przekształcenia tych placówek w drodze uchwały. A co z pozostałymi placówkami, np. prowadzonymi przez osoby fizyczne? Podpowiadamy w artykule!

Do kiedy należy podjąć uchwałę

W projekcie ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe założono, że w przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez JST z 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Organ stanowiący JST zobowiązany będzie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały.

Ustawodawca przewidział, że przekształcenie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w szkole 8-letnią nie stanie się z mocy prawa, stąd wymagania dotyczące podjęcia stosownej uchwały przez organ prowadzący – stwierdzającej przekształcenie szkoły. Rada gminy nie jest uprawniona do przekształcenia szkoły 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową, ale jedynie do stwierdzenia dokonania tego przekształcenia.

Od 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

Co jeśli uchwała nie zostanie podjęta

Podjęcie uchwały będzie niezbędne dla prawidłowości funkcjonowania takiej szkoły, stanowi bowiem akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej. Ustawodawca nie wskazał skutków prawnych niepodjęcia takiej uchwały przez organ prowadzący, jednak jej niepodjęcie będzie upoważniało wojewodę do podjęcia czynności nadzorczych. W ramach swoich kompetencji wojewoda, działający jako organ nadzoru nad działalnością JST, może w pierwszej kolejności wezwać radę gminy do podjęcia takiej uchwały w celu usunięcia naruszenia prawa.

Co będzie z pozostałymi szkołami podstawowymi

W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą JST lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową, o ile osoba prowadząca ją:

  • do 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu JST, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji oraz
  • do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi dokumenty określone w art. 138 ust. 1 projektowanej ustawy.

Przepisami objęto również szkoły niepubliczne – w przypadku szkoły podstawowej proponowane przepisy wprowadzają uproszczony tryb obejmujący jedynie uaktualnienie danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez właściwą JST i tym samym umożliwiają kontynuowanie działalności przez szkołę w ramach nowego ustroju.

Dalsze prowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej uzyska każdy dotychczasowy organ prowadzący, który przedstawi do 30 czerwca 2017 r. dokumenty niezbędne dla zachowania aktualności i ciągłości ewidencji samorządowej.

Źródło:

  • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji).
  • Projekt ustawy – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r., skierowany do konsultacji)
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel