Wprowadzenie języka obcego do podstawy programowej przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Już od 1 września 2014 r., dyrektor przedszkola będzie mógł zdecydować o realizowaniu, w ramach podstawy programowej, zajęć z języka obcego. Od 2017 roku wszystkie przedszkolaki obowiązkowo będą się uczyć języków obcych. Resort edukacji daje nauczycielom czas do 2020 roku na uzupełnienie kwalifikacji.

Już od 1 września 2014 r., dyrektor przedszkola będzie mógł zdecydować o realizowaniu, w ramach podstawy programowej, zajęć z języka obcego. Od 2017 roku wszystkie przedszkolaki obowiązkowo będą się uczyć języków obcych. Resort edukacji daje nauczycielom czas do 2020 roku na uzupełnienie kwalifikacji.

Docelowo - obowiązkowa nauka języka obcego w przedszkolu

Obecnie około 34 % dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uczy się języków obcych podczas zajęć organizowanych przez przedszkola. Projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy o podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przewiduje dodanie do niej  nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 roku.
6 lat na uzupełnienie kwalifikacji

Aby dać placówkom wychowania przedszkolnego możliwość i czas na pełne przygotowanie się do nauczania języków obcych, resort edukacji planuje także zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Do 31 sierpnia 2020 r., prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego, będzie można powierzyć nauczycielom wychowania przedszkolnego nie posiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, co pozwoli im na uzupełnienie brakujących kwalifikacji w okresie 6 lat.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (skierowany 6 lutego do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych),
  • projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (skierowany 6 lutego do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel