Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie – poznaj projekt nowego rozporządzenia MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie – poznaj projekt nowego rozporządzenia MEN

MEN publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Poza zmianami dostosowawczymi warto zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

W których szkołach prowadzone będzie wychowanie do życia w rodzinie

Celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie sposobu realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych. Zgodnie z projektem zajęcia te będą realizowane w:

  • klasach IV – VIII szkoły podstawowej,
  • klasach I-III liceum ogólnokształcącego i technikum
  • wszystkich klasach szkoły branżowej I stopnia.

Zajęć tych nie będzie się prowadzić dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ponieważ uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego.

Natomiast w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie szkolnym

Na uwagę zasługuje również wprowadzenie obowiązku odnotowania udziału ucznia w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Informacja ta ma być bowiem zamieszczana w świadectwie za każdy rok szkolny, w którym uczeń uczestniczył w zajęciach. Pojawi się ona także na świadectwie ukończenia szkoły, jeżeli uczeń uczestniczył w tych zajęciach w choćby jednym roku szkolnym. Jeżeli zaś uczeń nie uczestniczył w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w żadnym roku szkolnym, wówczas w świadectwach nie będzie żadnej informacji na ten temat.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia (projekt z 31 marca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel