Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie – poznaj projekt nowego rozporządzenia MEN

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie – poznaj projekt nowego rozporządzenia MEN

MEN publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Poza zmianami dostosowawczymi warto zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

W których szkołach prowadzone będzie wychowanie do życia w rodzinie

Celem nowego rozporządzenia jest dostosowanie sposobu realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych. Zgodnie z projektem zajęcia te będą realizowane w:

  • klasach IV – VIII szkoły podstawowej,
  • klasach I-III liceum ogólnokształcącego i technikum
  • wszystkich klasach szkoły branżowej I stopnia.

Zajęć tych nie będzie się prowadzić dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ponieważ uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego.

Natomiast w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie szkolnym

Na uwagę zasługuje również wprowadzenie obowiązku odnotowania udziału ucznia w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Informacja ta ma być bowiem zamieszczana w świadectwie za każdy rok szkolny, w którym uczeń uczestniczył w zajęciach. Pojawi się ona także na świadectwie ukończenia szkoły, jeżeli uczeń uczestniczył w tych zajęciach w choćby jednym roku szkolnym. Jeżeli zaś uczeń nie uczestniczył w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w żadnym roku szkolnym, wówczas w świadectwach nie będzie żadnej informacji na ten temat.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia (projekt z 31 marca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel