Wzrosną wskaźniki do wyliczania kwot dotacji na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Data publikacji: 9 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Wzrosną wskaźniki do wyliczania kwot dotacji na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Projektowane regulacje umożliwiają zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. Poszczególne kwoty przedstawiamy poniżej.

Poszczególne kwoty dotacji

W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorzy szkół podstawowych, do których będą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, niesłyszący, słabosłyszący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • klasy II szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 210 zł,
 • klasy V szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 378 zł,
 • klasy VIII szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 525 zł

na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ww. uczniów niepełnosprawnych.

Dyrektorzy szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tj. uczniowie:

 • klasy II szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 150 zł,
 • klasy II szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 140 zł,
 • klasy V szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 360 zł,
 • klasy V szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 70 zł,
 • klasy VIII szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł,
 • klasy VIII szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 70 zł

na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dyrektorzy szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie niewidomi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • klasy II szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 1.500 zł,
 • klasy II szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 1.000 zł,
 • klasy V szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 3.600 zł,
 • do klasy V szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł,
 • klasy VIII szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 5.000 zł,
 • klasy VIII szkoły podstawowej – będą mogli otrzymać kwotę dotacji celowej w wysokości 500 zł

na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe, wydrukowane w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2018 r.

W projektowych regulacjach przyjęto, że wysokość wskaźników zwiększających kwoty refundacji podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, stanowi odpowiednio wysokość wskaźnika określoną dla kwoty dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności.

Zmianie nie ulegają wskaźniki w przypadku:
 • uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym oraz
 • uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystać będą z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych i niewydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (projekt z 1 lutego 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel