Zasady dowozu dzieci do szkoły będą bardziej elastyczne

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Planowana jest zmiana ustawy o systemie oświaty, która umożliwi organizowanie bezpłatnego dowozu do szkoły także dla uczniów, których droga do szkoły jest krótsza, niż przewiduje to UoSO.

Planowana jest zmiana ustawy o systemie oświaty, która umożliwi organizowanie bezpłatnego dowozu do szkoły także dla uczniów, których droga do szkoły jest krótsza, niż przewiduje to UoSO.

Obecnie względy bezpieczeństwa nie są brane pod uwagę

Obowiązujące przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych (lub zwrotu kosztów przejazdu publicznym transportem), w przypadku gdy droga dziecka do:

  • najbliżej położonego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km;
  • szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub przekracza 4 km (w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych)
    (art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 2 i ust. 3 UoSO).
Obecnie o obowiązku, a także możliwości, zapewnienia dzieciom bezpłatnego dowozu decyduje wyłącznie odległość od domu dziecka do placówki oświatowej.
RIO restrykcyjnie kontroluje wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkoły

Tak sformułowane przepisy dotyczące zapewnienia bezpłatnego dowozu sprawiały, że RIO kwestionowały wydatki poniesione na dowóz w przypadku, gdy droga dziecka do szkoły była krótsza, niż odpowiednio 3 lub 4 km. W ten sposób ścierały się przepisy ustawy z chęcią zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły, szczególnie w przypadkach, gdy droga ta choć krótsza niż wskazana w UoSO to niebezpieczna ze względu na stan dróg i brak odpowiedniej infrastruktury (brak chodnika, pobocza itp.).

Nowe przepisy pozwolą na organizację dowozu tam, gdzie to jest potrzebne

Zmiana UoSO ma uelastycznić przepisy o dowozie poprzez danie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki także wtedy, gdy droga dziecka do szkoły jest krótsza niż odległość wskazana w ustawie.

Wg planowanej zmiany przepisów JST będą miały nadal obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom na dotychczasowych zasadach, lecz otrzymają możliwość zapewnienia dowozu także wtedy, gdy uznają to za zasadne.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel