Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zasady dowozu dzieci do szkoły będą bardziej elastyczne

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 3 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Planowana jest zmiana ustawy o systemie oświaty, która umożliwi organizowanie bezpłatnego dowozu do szkoły także dla uczniów, których droga do szkoły jest krótsza, niż przewiduje to UoSO.

Obecnie względy bezpieczeństwa nie są brane pod uwagę

Obowiązujące przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych (lub zwrotu kosztów przejazdu publicznym transportem), w przypadku gdy droga dziecka do:

  • najbliżej położonego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km;
  • szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub przekracza 4 km (w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych)
    (art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 2 i ust. 3 UoSO).
Obecnie o obowiązku, a także możliwości, zapewnienia dzieciom bezpłatnego dowozu decyduje wyłącznie odległość od domu dziecka do placówki oświatowej.
RIO restrykcyjnie kontroluje wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkoły

Tak sformułowane przepisy dotyczące zapewnienia bezpłatnego dowozu sprawiały, że RIO kwestionowały wydatki poniesione na dowóz w przypadku, gdy droga dziecka do szkoły była krótsza, niż odpowiednio 3 lub 4 km. W ten sposób ścierały się przepisy ustawy z chęcią zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły, szczególnie w przypadkach, gdy droga ta choć krótsza niż wskazana w UoSO to niebezpieczna ze względu na stan dróg i brak odpowiedniej infrastruktury (brak chodnika, pobocza itp.).

Nowe przepisy pozwolą na organizację dowozu tam, gdzie to jest potrzebne

Zmiana UoSO ma uelastycznić przepisy o dowozie poprzez danie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki także wtedy, gdy droga dziecka do szkoły jest krótsza niż odległość wskazana w ustawie.

Wg planowanej zmiany przepisów JST będą miały nadal obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom na dotychczasowych zasadach, lecz otrzymają możliwość zapewnienia dowozu także wtedy, gdy uznają to za zasadne.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel