Zasady przechodzenia uczniów do szkół tego samego i innego typu w projekcie nowego rozporządzenia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Zasady przechodzenia uczniów do szkół tego samego i innego typu w projekcie nowego rozporządzenia

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Sprawdź jakie regulacje przewiduje ustawodawca.

Cel nowego rozporządzenia

Nowa ustawa Prawo oświatowe umożliwiała będzie przechodzenie:

  • ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu,
  • ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej tego samego typu.

W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia regulującego zasady przechodzenia, w szczególności warunki wyrównywania różnic programowych wynikających z przyjętych przez szkoły różnych planów nauczania opracowanych na postawie przewidzianych dla danego typu szkoły ramowych planów nauczania, w tym różnic wynikających z obowiązujących przedmiotów przewidzianych dla danego typu szkoły lub zakresu rozszerzenia przyjętego w oddziale szkoły, do którego uczeń przechodzi. Ponadto uregulowane będą również kwestie dotyczące kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego przez uczniów przechodzących ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo innego typu. Szczególne regulacje objęły uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej.

Zasady przechodzenia w tabeli

Poniżej prezentujemy zasady przechodzenia uczniów do szkoły innego typu przewidziane w projekcie rozporządzenia. Należy pamiętać, że odrębne reguły dotyczą uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej.

Przejście z …

do …

szkoła branżowa I stopnia (klasa I-II)

liceum ogólnokształcące (I)

technikum (I)

szkoła branżowa I stopnia (III)

liceum ogólnokształcące (I)

technikum (I)

technikum (II) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w branżowej szkoły I stopnia

liceum ogólnokształcące (I-IV)

technikum (I)

szkoła branżowa I stopnia (I)

technikum (I)

liceum ogólnokształcące (I)

szkoła branżowa I stopnia (I)

technikum (II)

liceum ogólnokształcące (I-II)

szkoła branżowa I stopnia (I)

szkła branżowa I stopnia (II) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum;

technikum (III)

liceum ogólnokształcące (II-III)

szkoła branżowa I stopnia (I)

szkoła branżowa I stopnia (III) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum

technikum (IV)

liceum ogólnokształcące (III-IV)

szkoła branżowa I stopnia (I)

szkoła branżowa I stopnia (III) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum

szkoła branżowa II stopnia (II) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum

technikum (V)

liceum ogólnokształcące (IV)

szkoła branżowa I stopnia (I)

szkoła branżowa II stopnia (II) w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum.

ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia (I-VIII)

publiczna szkoła podstawowa (odpowiednio I-VIII)

ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia (I-II) realizująca kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie klasy VII lub VIII szkoły podstawowej

szkoła podstawowa (odpowiednio VII-VIII)

ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia (III-VI) realizująca kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie klasy I-IV liceum ogólnokształcącego

liceum ogólnokształcące (odpowiednio I-IV)

ogólnokształcąca szkoła baletowa (I-V) realizująca kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie klasy IV–VIII szkoły podstawowej

szkoła podstawowa (odpowiednio IV-VIII)

ogólnokształcąca szkoła baletowa (VI-IX) realizująca kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie klasy I-IV liceum ogólnokształcącego

liceum ogólnokształcące (odpowiednio I-IV)

liceum sztuk plastycznych (I)

liceum ogólnokształcące (I)

liceum sztuk plastycznych (II)

liceum ogólnokształcące (I-II)

liceum sztuk plastycznych (III)

liceum ogólnokształcące (II-III)

liceum sztuk plastycznych (IV)

liceum ogólnokształcące (III)

liceum sztuk plastycznych (V)

liceum ogólnokształcące (III-IV)

Rozwiązania przejściowe

W projekcie przedstawiono przejściowe zasady przechodzenia uczniów do innych szkół dla lat szkolnych od 2017/2018 do 2022/2023. Sprawdźmy, jak przedstawiają się regulacje dla roku szkolnego 2017/2018.

Rok szkolny 2017/2018

Przejście z …

do …

szkoła branżowa I stopnia (I) dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

trzyletnie liceum ogólnokształcące (I)

czteroletnie technikum (I)

trzyletnie liceum ogólnokształcące (I-III) dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

szkoła branżowa I stopnia (I)

czteroletnie technikum (I-IV) dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

szkoła branżowa I stopnia (I)

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (projekt z 17 maja 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel