Zasiłek na zagospodarowanie już tylko dla tegorocznych nauczycieli kontraktowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Ostatnim bastionem szczególnych uprawnień pozostaje dodatek wiejski, jednakże jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie. Poznaj szczegóły.

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Ostatnim bastionem szczególnych uprawnień pozostaje dodatek wiejski, jednakże jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie. Poznaj szczegóły.

Nauczyciele bez dodatku mieszkaniowego i lokalu mieszkalnego

Zdaniem resortu edukacji niektóre świadczenia socjalne dla nauczycieli straciły już swoje przeznaczenie. Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele nie będą mieli już prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i działki gruntu rolnego. Nauczyciele korzystający z lokalu mieszkalnego oraz użytkujący działki gruntu rolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowają te uprawnienia przez okres, na jaki je im przyznano.

Dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany nauczycielom do dnia ustania przesłanek jego przyznania lub wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Dodatek ten nie będzie wliczany do średnich wynagrodzeń.
Zasiłek na zagospodarowanie tylko, gdy nauczyciel spełni warunki do 31 grudnia 2013 r.

Prawo do wystąpienie z wnioskiem o zasiłek na zagospodarowanie ma obecnie nauczyciel, który spełnia łącznie następujące warunki (art. 61 ust. 1 i ust. 2 KN):

  • podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole,
  • uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole,
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  • jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu.
Wniosek o wypłacenie zasiłku składa się w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 61 i art. 91b ust. 1 KN).
Od 1 stycznia 2014 r. zasiłek ten zostanie zlikwidowany.
Nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2013 r. spełnią powyższe warunki, otrzymają zasiłek na zagospodarowanie na dotychczasowych zasadach.
Dodatek wiejski - od 227 zł do 311 zł miesięcznie

Ostatnim dodatkiem socjalnym przysługującym nauczycielom będzie dodatek wiejski. Otrzymają go nauczyciele posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, świadczący pracę w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. Wysokość dodatku będzie ustalona proporcjonalnie do obowiązkowego wymiaru zajęć, w wysokości:

  1. dla nauczyciela stażysty - 227 zł;
  2. dla nauczyciela kontraktowego - 233 zł;
  3. dla nauczyciela mianowanego - 265 zł;
  4. dla nauczyciela dyplomowanego - 311 zł.
Wysokość dodatku będzie ustalona ustawowo, w związku z tym nie będzie on rósł wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatkowo, dodatek wiejski będzie uwzględniany we wskaźnikach kalkulacyjnych średnich wynagrodzeń. Więcej na ten temat w artykule „Niższe dodatki uzupełniające dla nauczycieli”.

W fazie konsultacji projektu założeń do nowej Karty Nauczyciela, z takim rozwiązaniem nie zgadzał się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Więcej w artykule „ZNP nie zgadza się na zmiany w Karcie Nauczyciela”. Ministerstwo jednak nie zmieniło zasad ustalania wysokości dodatku wiejskiego.

Źródło:

  • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 19 września 2013 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel