Żłobek i przedszkole w jednym budynku – projekty rozporządzeń

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Żłobek i przedszkole w jednym budynku – projekty rozporządzeń

MEN przygotowało projekt dwóch rozporządzeń, które mają w praktyce umożliwić prowadzenia żłobka i przedszkola w jednym budynku od 1 stycznia 2018 r.

Ułatwienia w prowadzeniu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Od 1 stycznia 2018 r . przepisy mają wprost zezwalać na prowadzenie żłobka oraz przedszkola w jednym budynku, także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa (art. 9b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). W związku z tym konieczne stało się dostosowanie przepisów dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej tj. rozporządzenie w sprawie:

    • rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (dalej jako: o przedszkolach)
    • wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (dalej jako: o ppoż).
O zmianach w przepisach dotyczących żłobków pisaliśmy w artykule: „Będzie łatwiej założyć i prowadzić żłobek oraz klub dziecięcy
Zmiana w rozporządzeniu o przedszkolach

Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1657) zostaną wykreślone z § 4 ust. 2 pkt 9 wyrazy: „ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);”, wskutek czego będzie możliwe, aby lokal żłobka lub klubu dziecięcego mieścił się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, co lokal innej formy wychowania przedszkolnego. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymaganie uregulowane w § 4 ust. 2 pkt 9 pozostaje bez zmian, co oznacza że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

§ 4 w ust. 2 pkt 9 rozporządzenia o przedszkolach ma otrzymać brzmienie: „9)    w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;”.
Zmiana w rozporządzeniu dot. ppoż

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (Dz. U. z 2017 r. poz. 1642), zostaną wykreślone z § 4 pkt 8 wyrazy: „ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);”.

 § 4 pkt 8 rozporządzenia dot. ppoż ma otrzymać brzmienie: „8)    w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne;”.

Powyższe zmiany w przepisach mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

  • projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (projekt z dnia 21.11.2017 r.)
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (projekt z dnia 21.11.2017 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel