Żłobek i przedszkole w jednym budynku – projekty rozporządzeń

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Żłobek i przedszkole w jednym budynku – projekty rozporządzeń

MEN przygotowało projekt dwóch rozporządzeń, które mają w praktyce umożliwić prowadzenia żłobka i przedszkola w jednym budynku od 1 stycznia 2018 r.

Ułatwienia w prowadzeniu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Od 1 stycznia 2018 r . przepisy mają wprost zezwalać na prowadzenie żłobka oraz przedszkola w jednym budynku, także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa (art. 9b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). W związku z tym konieczne stało się dostosowanie przepisów dwóch rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej tj. rozporządzenie w sprawie:

    • rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (dalej jako: o przedszkolach)
    • wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (dalej jako: o ppoż).
O zmianach w przepisach dotyczących żłobków pisaliśmy w artykule: „Będzie łatwiej założyć i prowadzić żłobek oraz klub dziecięcy

Zmiana w rozporządzeniu o przedszkolach

Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1657) zostaną wykreślone z § 4 ust. 2 pkt 9 wyrazy: „ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);”, wskutek czego będzie możliwe, aby lokal żłobka lub klubu dziecięcego mieścił się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, co lokal innej formy wychowania przedszkolnego. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymaganie uregulowane w § 4 ust. 2 pkt 9 pozostaje bez zmian, co oznacza że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

§ 4 w ust. 2 pkt 9 rozporządzenia o przedszkolach ma otrzymać brzmienie: „9)    w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;”.

Zmiana w rozporządzeniu dot. ppoż

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (Dz. U. z 2017 r. poz. 1642), zostaną wykreślone z § 4 pkt 8 wyrazy: „ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);”.

 § 4 pkt 8 rozporządzenia dot. ppoż ma otrzymać brzmienie: „8)    w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne;”.

Powyższe zmiany w przepisach mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

  • projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (projekt z dnia 21.11.2017 r.)
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (projekt z dnia 21.11.2017 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel