Zmienią się przepisy związane z procedurą dopuszczania podręczników

Data publikacji: 5 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Zmienią się przepisy związane z procedurą dopuszczania podręczników

Od 2020 r. uczniowie będą mogli korzystać z elektronicznych wersji wybieranych podręczników – tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Doprecyzowane wymogi w zakresie postaci i formy podręczników

Jak przewiduje projekt, podręcznik wydawany w postaci papierowej powinien być dostępny również w wersji cyfrowej stanowiącej proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym zamieszczonej na nośniku elektronicznym lub w Internecie. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu umożliwienie uczniom wyboru postaci podręcznika, w stosunku do potrzeb.

Związane jest to również z potrzebami zdrowotnymi, gdyż dostęp do cyfrowej wersji podręcznika umożliwi korzystanie z niego uczniom niepełnosprawnym, dla których z uwagi na daną niepełnosprawność, wersja elektroniczna podręcznika jest dogodniejsza do odczytu niż papierowa. Możliwość korzystania z obu postaci podręcznika wpłynie również na odciążenie uczniowskich tornistrów.

Wprowadzenie tego przepisu w życie planowane jest na 1 stycznia 2020 r.

Szczegółowe warunki udostępniania plików źródłowych – w rozporządzeniu

Wprowadzony ma być również obowiązek określenia w rozporządzeniu szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać udostępniane przez wydawców pliki źródłowe podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego (art. 22aw ustawy o systemie oświaty).

Określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, wymogi dotyczące formatu udostępnianych przez wydawców plików źródłowych wejdą życie 1 września 2020 r. (po zakończeniu cyklu wydawniczego podręczników przeznaczonych dla szkoły podstawowej).

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel