Zmotywowani nauczyciele zarabiający o 50% więcej?

Data publikacji: 10 lutego 2010 r.
Poleć znajomemu

Nauczyciel, który chce się rozwijać i ma ku temu możliwości, przy tym zarabiający o wiele więcej, w szczególności na początku drogi zawodowej to nie mrzonka, to edukacja w „Planie rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011”.  Rządowy projekt zawiera priorytety dotyczące edukacji, które m.in. przewidują motywujący system awansu zawodowego oraz podwyżki dla nauczycieli.

Nauczyciel, który chce się rozwijać i ma ku temu możliwości, przy tym zarabiający o wiele więcej, w szczególności na początku drogi zawodowej to nie mrzonka, to edukacja w „Planie rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011”.  Rządowy projekt zawiera priorytety dotyczące edukacji, które m.in. przewidują motywujący system awansu zawodowego oraz podwyżki dla nauczycieli.

Co rząd chciałby usprawnić w polskim systemie edukacji

Priorytety dotyczące edukacji zawarte w rządowym projekcie „Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010 - 2011” skupiają się na następujących obszarach:

  • zapewnienie powszechności i dobrego poziomu wychowania przedszkolnego,
  • zwiększenie efektywności systemu oświaty,
  • usprawnienie systemu awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli,
  • poprawa efektywności kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Dwa warianty ścieżki zawodowej nauczyciela

Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności pracy szkoły, wzmocnienie indywidualizacji pracy z uczniem, umocnienie prestiżu zawodu nauczyciela i zwiększenie możliwości wyróżniania nauczycieli szczególnie zaangażowanych w wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych. W projekcie zostały opracowane dwa warianty zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Opinia społeczności szkolnej będzie miała wpływ na uzyskanie stopnia „dyplomowany”

Pierwszą propozycją zmian w awansie zawodowym nauczycieli jest odbiurokratyzowanie obecnego systemu awansu zawodowego poprzez zastąpienie dotychczasowego sposobu nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego wewnątrzszkolną procedurą biorącą pod uwagę opinie społeczności szkolnej.

Zostań liderem czyli powstanie średniej kadry kierowniczej w szkole

Oprócz powyższej zmiany w procedurze zdobywania najwyższego stopnia awansu zawodowego, proponowane rozwiązania dotyczą także nauczycieli na pozostałych szczeblach awansu. Możliwość rozwoju ma polegać na czasowym powierzeniu nauczycielom, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, szczególnych zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły. W ten sposób ma utworzyć się średnia kadra kierownicza nauczycieli - liderów, która będzie kreować i koordynować wdrażanie dobrych praktyk zawodowych lub nowatorskich projektów.

Wariant II - nowoczesny i przejrzysty, ale jeszcze niewiadomo co dokładnie się za tym kryje

Druga koncepcja systemu awansu zawodowego przewiduje nowoczesny, przejrzysty i funkcjonalny system rozwoju w zawodzie nauczyciela. Wariant ten skierowany jest głównie do osób rozpoczynających karierę, jednakże ma dawać możliwość przejścia do nowego systemu nauczycielom legitymującym się dłuższym stażem w zawodzie.

Czas pracy nauczyciela powinien być jak najefektywniej wykorzystywany na pracę z uczniem

Choć od 1 września 2009 dyrektorzy szkół i nauczyciele mają problem związany z wdrożeniem niewielkiej zmiany w czasie pracy nauczycieli, rząd proponuje dalsze zmiany w tym zakresie. W projekcie akcent położony jest na podniesieniu efektywności pracy z uczniem, czyli na zindywidualizowany sposób realizacji zajęć edukacyjnych. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w szczególności:

  • wybitnie zdolnych,
  • niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
  • z zaburzeniami zachowania i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • przybyłych z zagranicznych systemów edukacji,
  • pochodzących ze środowisk i obszarów zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.
Podwyżki dla nauczycieli i zmniejszenie różnicy wynagrodzeń pomiędzy stażystą a dyplomowanym

Projekt rządowy przewiduje zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 r. o 7% oraz dalszy wzrost wynagrodzeń z zamiarem osiągnięcia w latach 2007-2012 wzrostu w łącznej wysokości średnio o 50% i dalszego zmniejszania różnic pomiędzy wynagrodzeniem nauczycieli stażystów i nauczycieli dyplomowanych. Planowany wzrost kwoty bazowej nauczycieli to 7% od 1 września 2010 r. oraz kolejne 7% od 1 września 2011 r.

Źródło

„Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010 - 2011” opublikowany na stronie internetowej MEN (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel