Jak przekształcić zespół szkół z oddziałami przedszkolnymi od 2017 roku

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Data publikacji: 9 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Obecnie jesteśmy zespołem szkół: szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. Po wejściu w życie nowych przepisów od września 2017 r. zespół zostanie przekształcony w zespół szkolno-przedszkolny. Jak powinien wyglądać proces przekształcenia?
Odpowiedź: Droga do powstania wymienionego w pytaniu zespołu szkolno-przedszkolnego może być realizowana poprzez wybór jednego z dwóch wariantów:
  • I wariant (czynności podjęte przed 1 września 2017 r.): likwidacja oddziałów przedszkolnych i powołanie przedszkola z jednoczesnym włączeniem go do dotychczasowego zespołu szkół – czynności podjęte przed 1 września 2017 r. wg zapisów ustawy o systemie oświaty. Mankamentem niniejszego wariantu jest ograniczony czas działań.
  • II wariant (czynności podjęte po 1 września 2017 r.): likwidacja oddziałów przedszkolnych i powołanie przedszkola, a następnie utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego (przedszkole z ośmioletnią szkołą podstawową) – czynności podjęte po 1 września 2017 r. wg zapisów ustawy - Prawo oświatowe. Plusem niniejszego wariantu jest możliwość połączenia w zespół szkolno-przedszkolny w każdym momencie (brak związania datą 1 września). Organ prowadzący zespół szkół może włączyć do zespołu przedszkole.
I wariant – czynności podjęte przed 1 września 2017 roku

Należy na podstawie ustawy o systemie oświaty powołać przedszkole i włączyć je do obecnie funkcjonującego zespołu przy zachowaniu procedury, która przewiduje:

1)      Wniosek do rady gminy o powołanie przedszkola i włączenie go w skład dotychczasowego zespołu szkół.

2)      Rada gminy ustala zmienioną sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

3)      Następuje likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy).

4)      Rada gminy powołuje przedszkole i włącza do istniejącego zespołu szkół (art. 58 i art. 62 ust. 5 ustawy).

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i dotychczasowe gimnazjum, staje się zespołem szkół składającym się z przedszkola i ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 191 ust. 1-3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty, pozostają w mocy (art. 307 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).
II wariant – czynności podjęte po 1 września 2017 roku

Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Rada gminy w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.  Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 191 ust. 1-3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Należy na podstawie ustawy o systemie oświaty powołać przedszkole i połączyć w zespół z  ośmioletnią szkołą podstawową przy zachowaniu procedury, która przewiduje:

1)      Wniosek do rady gminy o powołanie przedszkola i włączenie go w skład dotychczasowego zespołu szkół.

2)      Rada gminy ustala zmienioną sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi ustawą (art. 32 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo oświatowe).

3)      Następuje likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy - Prawo oświatowe).

4)      Rada gminy powołuje przedszkole i łączy z istniejącą ośmioletnią szkołą podstawową w zespołu szkolno-przedszkolny (art. 88 i art. 91 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Połączenie w wymieniony zespół, które może nastąpić w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie  jest związane z terminem 1 września danego roku i może zostać zrealizowane także podczas trwającego roku szkolnego (art. 324 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Źródło:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (skierowana do podpisu Prezydenta RP).
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (skierowana do podpisu Prezydenta RP).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel