Jak przekształcić zespół szkół z oddziałami przedszkolnymi od 2017 roku

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 9 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Obecnie jesteśmy zespołem szkół: szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. Po wejściu w życie nowych przepisów od września 2017 r. zespół zostanie przekształcony w zespół szkolno-przedszkolny. Jak powinien wyglądać proces przekształcenia?
Odpowiedź: Droga do powstania wymienionego w pytaniu zespołu szkolno-przedszkolnego może być realizowana poprzez wybór jednego z dwóch wariantów:
  • I wariant (czynności podjęte przed 1 września 2017 r.): likwidacja oddziałów przedszkolnych i powołanie przedszkola z jednoczesnym włączeniem go do dotychczasowego zespołu szkół – czynności podjęte przed 1 września 2017 r. wg zapisów ustawy o systemie oświaty. Mankamentem niniejszego wariantu jest ograniczony czas działań.
  • II wariant (czynności podjęte po 1 września 2017 r.): likwidacja oddziałów przedszkolnych i powołanie przedszkola, a następnie utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego (przedszkole z ośmioletnią szkołą podstawową) – czynności podjęte po 1 września 2017 r. wg zapisów ustawy - Prawo oświatowe. Plusem niniejszego wariantu jest możliwość połączenia w zespół szkolno-przedszkolny w każdym momencie (brak związania datą 1 września). Organ prowadzący zespół szkół może włączyć do zespołu przedszkole.

I wariant – czynności podjęte przed 1 września 2017 roku

Należy na podstawie ustawy o systemie oświaty powołać przedszkole i włączyć je do obecnie funkcjonującego zespołu przy zachowaniu procedury, która przewiduje:

1)      Wniosek do rady gminy o powołanie przedszkola i włączenie go w skład dotychczasowego zespołu szkół.

2)      Rada gminy ustala zmienioną sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

3)      Następuje likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy).

4)      Rada gminy powołuje przedszkole i włącza do istniejącego zespołu szkół (art. 58 i art. 62 ust. 5 ustawy).

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi przedszkole, dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i dotychczasowe gimnazjum, staje się zespołem szkół składającym się z przedszkola i ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 191 ust. 1-3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty, pozostają w mocy (art. 307 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

II wariant – czynności podjęte po 1 września 2017 roku

Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Rada gminy w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.  Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej (art. 191 ust. 1-3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Należy na podstawie ustawy o systemie oświaty powołać przedszkole i połączyć w zespół z  ośmioletnią szkołą podstawową przy zachowaniu procedury, która przewiduje:

1)      Wniosek do rady gminy o powołanie przedszkola i włączenie go w skład dotychczasowego zespołu szkół.

2)      Rada gminy ustala zmienioną sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi ustawą (art. 32 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo oświatowe).

3)      Następuje likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy - Prawo oświatowe).

4)      Rada gminy powołuje przedszkole i łączy z istniejącą ośmioletnią szkołą podstawową w zespołu szkolno-przedszkolny (art. 88 i art. 91 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Połączenie w wymieniony zespół, które może nastąpić w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie  jest związane z terminem 1 września danego roku i może zostać zrealizowane także podczas trwającego roku szkolnego (art. 324 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Źródło:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (skierowana do podpisu Prezydenta RP).
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (skierowana do podpisu Prezydenta RP).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel