Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkoły

Tworzenie nowej placówki, przekształcenie szkoły lub jej likwidacja to niełatwe zadania, które często spoczywają na dyrektorach. W tym miejscu przedstawiamy porady dotyczące przejęcia szkoły przez innego dyrektora, likwidacji placówki, ustalania obwodu szkoły, a także nowych przepisów związanych z reformą oświaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przekształcenia placówki. Zapoznaj się z konkretnymi i zgodnymi z przepisami wskazówkami ekspertów Portalu Oświatowego, by dobrze zarządzać szkołą!

Przekazanie stowarzyszeniu szkoły gminnej – co z dokumentacją

Pytanie: W przypadku przekazania przez gminę szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu, gdzie szkoła powinna przekazać dokumentację szkolną?

Likwidacja szkoły niepublicznej – kroki postępowania

Pytanie: Jak powinna wyglądać likwidacja niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną. Jaka jest podstawa prawna i jakie są kolejne kroki, czy trzeba zawiadamiać kuratorium oświaty?

Jak utworzyć oddział dwujęzyczny

Pytanie: Dyrektor liceum ogólnokształcącego chce wprowadzić oddziały dwujęzyczne do swojej szkoły. Jaka jest procedura powołania takich oddziałów?

Jak utworzyć oddział przedszkolny w 4 krokach

Jak utworzyć oddział przedszkolny w 4 krokach

Jak utworzyć oddział przedszkolny w publicznej szkoły podstawowej? Wymaga to m.in. zmian w statucie szkoły, ale to nie wszystko. Proces ten omawiamy krok po kroku w artykule.

Utworzenie zespołu a likwidacja

Pytanie: Czy utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego wymaga zastosowania procedury likwidacyjnej?

Likwidacja filii – których rodziców poinformować o jej zamiarze

Pytanie: Czy o planowanym zamiarze likwidacji filii szkoły należy zawiadomić rodziców wszystkich uczniów szkoły czy tylko uczniów z filii?

Zmiana nazwy zespołu szkół – co z numerami NIP i REGON

Pytanie: Zespół szkół zmienia nazwę w związku z wygaszeniem gimnazjum. Zmienia się więc nie tylko nazwa zespołu ale również szkoły wchodzące w jego skład. Czy w związku z tym należy zmienić numery REGON i NIP?

Stwierdzenie zakończenia działalności gimnazjum – czy także włączonego

Pytanie: Czy organ prowadzący ma obowiązek podjąć uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum specjalnego włączonego z dniem 1 września 2017 r. do szkoły podstawowej specjalnej? Gimnazjum specjalne włączone do szkoły podstawowej specjalnej wchodzi w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Likwidacja szkoły z powodu braku naboru – na jakich zasadach

Pytanie: Organ prowadzący chce zlikwidować szkołę, ponieważ od 2 lat nie jest prowadzony do niej nabór i szkoła nie otrzymuje subwencji. Czy w takim przypadku obowiązuje specjalna procedura likwidacyjna?

Utworzenie zespołu szkół a akt prawa miejscowego

Pytanie: Czy uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkół jest aktem prawa miejscowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel