Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkoły

Znajdziesz tu porady dotyczące przejęcia szkoły przez innego dyrektora, likwidacji szkoły, ustalania obwodu szkoły. Zapoznaj się z tymi i innymi wskazówkami ekspertów Portalu, by dobrze zarządzać szkołą!

Przekształcenie zespołu szkół z podstawówką i gimnazjum

Pytanie: Czy w aktualnej sytuacji (zmiana systemu oświaty) w roku szkolnym 2017/2018 zasadne jest utworzenie zespołu szkół z obecnie funkcjonującego gimnazjum i szkoły podstawowej? Czy w przypadku takiej decyzji rady gminy kurator oświaty ma obowiązek wyrazić swoje stanowisko i czy jest ono wiążące dla samorządu? Czy w przypadku powołania zespołu szkół, musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora?

W jaki sposób będą przekształcane szkoły zawodowe w branżowe

Pytanie: Czym charakteryzuje się szkoła branżowa i czy aktualna niewielka szkoła zawodowa wpisuje się w ten nowy typ szkoły? Jakie działania i jaki organ oraz w jakim terminie musi przekształcić aktualną zasadniczą szkołę zawodową (wielozawodową), aby ta od września 2017 r. stała się szkołą branżową?

Przekształcenie zespołu szkół w zespół szkolno-przedszkolny

Pytanie: Jak wygląda procedura przekształcenia funkcjonującego w gminie zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum – w zespół szkolno-przedszkolny?

Procedura rozszerzenia działalności niepublicznej szkoły podstawowej

Pytanie: Obecnie prowadzona jest niepubliczna szkoła podstawową klasy I–III. Jaka jest procedura rozszerzenia działalności umożliwiającej prowadzenie pełnej szkoły podstawowej?

Zasady utworzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii i ośrodka wychowawczego

Pytanie: Jaka jest procedura utworzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii i młodzieżowego ośrodka wychowawczego? Organem prowadzącym będzie powiat.

Przepisy dotyczące przekształcenia szkoły w zespół szkolno-przedszkolny

Pytanie: Gmina z 1 września 2016 r. zamierza przekształcić szkołę w zespół szkolno-przedszkolny. Jakie przepisy budowlane regulują utworzenie tego zespołu? Kiedy dyrektor powinien uzyskać opinię Państwowej Straży Pożarnej - przed czy po utworzeniu zespołu?

Utworzenie nowej szkoły w zespole szkół – procedury

Pytanie: Do zespołu szkół ponadgimnazjalnych wchodzą m.in. technikum mechanizacji rolnictwa i szkoła zawodowa. Na rok szkolny 2016/2017 nie będzie naboru do klasy I technikum mechanizacji rolnictwa (zgodnie z nowymi przepisami). Zespół planuje otworzyć technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z nowym numerem REGON. Jakie procedury należy przeprowadzić?

Dokumentacja i uchwały szkoły i przedszkola przekształcanych w zespół

Pytanie: Z dniem 1 września 2015 r. powstanie zespół szkolno-przedszkolny. Jakiego rodzaju dokumenty powinny być przygotowane do końca sierpnia w związku z procedurą przekształcenia szkoły podstawowej i przedszkola w zespół? Jakie uchwały należy podjąć na radzie sierpniowej? Kiedy powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza?

Połączenie dwóch zespołów szkół w jeden

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę może połączyć dwa zespoły szkół w jeden zespół?

Włączenie szkoły podstawowej do zespołu szkół - czy wymaga zgody kuratora

Pytanie: Czy organ prowadzący może włączyć szkołę podstawową do zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna bez uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel