Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły w dni wolne od zajęć

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów dyrektor czy wicedyrektor szkoły powinien uwzględnić przy planowaniu urlopu wypoczynkowego ( w wymiarze 35 dni) również dni wolne od zajęć dydaktycznych, które występują poza feriami zimowymi czy letnimi?
Odpowiedź: Dyrektor i wicedyrektor mogą zaplanować swój urlop w dni, które są wolne od zajęć dydaktycznych. Jeżeli w tym czasie skorzystają z urlopu - te dni będą dla nich wolne od pracy. Jeżeli jednak nie zdecydują się na urlop, będą w tych dniach świadczyć pracę (poza zajęciami z uczniami, które się w te dni nie odbywają), tak jak pozostali nauczyciele.

Dni wolne od zajęć nie są dniami wolnymi od pracy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - te ustalone przez dyrektora czy też wynikające z organizacji roku szkolnego - nie są dniami wolnymi od pracy tak nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. W tych dniach jedynie nie odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. W te dni jednak nauczyciele są zobowiązani do realizacji innych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. To samo dotyczy dyrektora oraz wicedyrektora.

Tylko urlop w dni wolne od zajęć zwolni z konieczności świadczenia pracy w tych dniach

Od 1 stycznia 2018 r. kadra kierownicza szkoły przestała korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach feryjnych, tzn. w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania. Dyrektor i wicedyrektor mają do wykorzystania 35 dni urlopu w terminie ustalonym w planie urlopów. Ich urlop wypoczynkowy może pokrywać się z okresem ferii szkolnych lub być wykorzystana w innym momencie roku szkolnego np. w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Jeżeli w tych dniach zatem dyrektor lub wicedyrektor skorzysta z urlopu wypoczynkowego - będą to dla niego dni wolne od pracy. Gdy jednak nie zdecyduje się na urlop w tym okresie, będzie zobowiązany do świadczenia pracy.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel