Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniając w okresie zimowej przerwy świątecznej

Pytanie: Nauczyciel ma prawo do 14 tygodni urlopu uzupełniającego, który ma zostać udzielony bezpośrednio po urlopie rodzicielskim. Czy urlop ten może zakończyć się 24 grudnia czy też powinien zostać przedłużony o czas trwania przerwy świątecznej tj. do 4 stycznia 2019 r.?

Urlop uzupełniający po zdrowotnym – zmiana linii orzeczniczej!

Pytanie: Nauczyciel od 1 września do 31 sierpnia przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Z dniem 31 sierpnia przechodzi na emeryturę. Czy należy mu się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Urlop uzupełniający, który pochłonąłby urlop w czasie ferii zimowych w kolejnym roku

Pytanie: Nauczycielka wykorzystała 2 tygodnie urlopu w 2016 r. i ani jednego dnia urlopu w 2017 r. w związku z chorobą w ciąży oraz urlopami macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim, które kończą się 14 grudnia 2017 r. Jak i ile dni urlopu uzupełniającego należy jej udzielić?

Wymiar urlopu wypoczynkowego w oddziale zerowym

Pytanie: W naszym zespole szkół funkcjonuje oddział zerowy, do którego uczęszczają dzieci sześcioletnie. Jaki wymiar urlopu obowiązuje nauczyciela oddziału zerowego?

Odmienności w rozliczaniu urlopów dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony i określony

Pytanie: Dlaczego stosowane są dwa rodzaje wyliczania ilości dni ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczycieli placówek feryjnych (w jednych interpretacjach 56 dni urlopu dzielone jest przez 12 miesięcy, a w innych przez 10 miesięcy)?

Posiedzenie rady pedagogicznej w wakacje – konsekwencje nieobecności nauczycieli

Pytanie: Niektórzy nauczyciele szkoły podstawowej nie stawili się na posiedzenie rady pedagogicznej zwołane w lipcu celem wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisku dyrektora szkoły Czy należy to potraktować jako nieobecność nieusprawiedliwioną?

Rada pedagogiczna w wakacje – nie w każdym przypadku

Pytanie: Czy można zwołać radę pedagogiczną w lipcu, gdy nauczyciele przebywają na urlopie? Powodem jest konieczność wybrania 2 przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu mieszanym

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona jest jako pomoc nauczyciela w przedszkolu (10-letni staż pracy). W trakcie roku szkolnego na stanowisku nauczyciela w na okres od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. w wymiarze 10/25. Ile należy jej się urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy w przedszkolu tylko w dni robocze

Pytanie: Czy wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli przedszkola liczony jest wraz z sobotą i niedzielą, czy tylko liczy się ilość dni pracujących - od poniedziałku do piątku?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w związku z niepełnosprawnością nie dla nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Czy nauczyciel szkoły feryjnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel