Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Rozwiązanie problemu urlopu wypoczynkowego w zespole szkolno-przedszkolnym

Pytanie: Nauczyciel realizujący godziny w szkole i przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkolno–przedszkolnego powinien być zatrudniony na podstawie 2 odrębnych umów o pracę z uwagi na odrębności w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego.

W trakcie ferii nauczyciel nie może prowadzić zajęć

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych w okresie ferii zimowych, jeśli nauczyciel sam wyraża chęć ich prowadzenia?

Wykorzystanie całego urlopu podczas poprzedniego zatrudnienia a prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2016 r. w wymiarze 7/18 etatu wykorzystał urlop wypoczynkowy w całości (ferie zimowe i letnie) podczas poprzedniego zatrudnienia. Czy w związku z powyższym należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w dniu 30.11.2016 r.?

Sposób udzielania urlopu uzupełniającego

Pytanie: Czy dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły przysługuje odbiór urlopu uzupełniającego w wymiarze godzinowym?

Praca w komisji rekrutacyjnej a urlop uzupełniający dla dyrektora

Pytanie: W związku z wydłużonym harmonogramem rekrutacji (prace zlecone przez kuratora oświaty i tym samym organ prowadzący), przewodniczący komisji rekrutacyjnej - wicedyrektor wykorzystał w lipcu i sierpniu 4 tygodnie urlopu (bez 3 dni). W ferie zimowe wykorzystał zaś 2 tygodnie. Prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz przeprowadzeniem egzaminów poprawkowych, jak również sprawdzenie dokumentacji wicedyrektor wykonał poza tymi 6 tygodniami. Czy należy mu się urlop uzupełniający w ciągu roku? Kiedy powinien ten urlop wykorzystać?

Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia w przedszkolu

Pytanie: Nauczyciel przedszkola był na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.01.2015 do 31.08.2015 r. Ile urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi za rok 2015?

Wymiar urlopu wypoczynkowego w oddziale zerowym

Pytanie: W naszym zespole szkół funkcjonuje oddział zerowy, do którego uczęszczają dzieci sześcioletnie. Jaki wymiar urlopu obowiązuje nauczyciela oddziału zerowego?

Termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Do kiedy nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole musi wykorzystać urlop wypoczynkowy zaległy za poprzedni rok?

Urlop wychowawczy po przywróceniu do pracy

Pytanie: Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole od 06.05.2016 r. do 24.06.2016 r. (umowa na zastępstwo). Jest to jego pierwsza praca w szkole. Czy nauczycielowi za przepracowany okres należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel