Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop wypoczynkowy w przedszkolu tylko w dni robocze

Pytanie: Czy wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli przedszkola liczony jest wraz z sobotą i niedzielą, czy tylko liczy się ilość dni pracujących - od poniedziałku do piątku?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w związku z niepełnosprawnością nie dla nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Czy nauczyciel szkoły feryjnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela uzupełniającego etat – według zasad przyjętych w szkole macierzystej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej, ale uzupełnia swój etat na zasadzie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w placówce nieferyjnej. Nauczyciel w czasie przerwy świątecznej (13 - 18 kwietnia 2017 r.) odmówił prowadzenia zajęć w placówce nieferyjnej. Czy ma rację? Nadmieniam, że w trakcie ferii zimowych. także odmówił przyjścia do pracy do placówki nieseryjnej, w której uzupełnia etat.

Jak skorzystać z sanatorium w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał skierowanie do sanatorium w czasie roku szkolnego. Czy może złożyć podanie do organu prowadzącego o udzielenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Rozwiązanie problemu urlopu wypoczynkowego w zespole szkolno-przedszkolnym

Pytanie: Nauczyciel realizujący godziny w szkole i przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkolno–przedszkolnego powinien być zatrudniony na podstawie 2 odrębnych umów o pracę z uwagi na odrębności w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego.

W trakcie ferii nauczyciel nie może prowadzić zajęć

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych w okresie ferii zimowych, jeśli nauczyciel sam wyraża chęć ich prowadzenia?

Wykorzystanie całego urlopu podczas poprzedniego zatrudnienia a prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2016 r. w wymiarze 7/18 etatu wykorzystał urlop wypoczynkowy w całości (ferie zimowe i letnie) podczas poprzedniego zatrudnienia. Czy w związku z powyższym należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w dniu 30.11.2016 r.?

Sposób udzielania urlopu uzupełniającego

Pytanie: Czy dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły przysługuje odbiór urlopu uzupełniającego w wymiarze godzinowym?

Praca w komisji rekrutacyjnej a urlop uzupełniający dla dyrektora

Pytanie: W związku z wydłużonym harmonogramem rekrutacji (prace zlecone przez kuratora oświaty i tym samym organ prowadzący), przewodniczący komisji rekrutacyjnej - wicedyrektor wykorzystał w lipcu i sierpniu 4 tygodnie urlopu (bez 3 dni). W ferie zimowe wykorzystał zaś 2 tygodnie. Prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz przeprowadzeniem egzaminów poprawkowych, jak również sprawdzenie dokumentacji wicedyrektor wykonał poza tymi 6 tygodniami. Czy należy mu się urlop uzupełniający w ciągu roku? Kiedy powinien ten urlop wykorzystać?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel