Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający za okres pobierania zasiłku na dziecko z powodu COVID-19

Pytanie: Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi szkoły feryjnej, który będzie korzystał w trakcie ferii letnich z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19?

1f312d6b52a22f782a7ef421ee6bcf127862e9fd-xlarge(1)

Prawo do urlopu wypoczynkowego po okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczyciela w okresie planowanego urlopu rodzi wątpliwości czy urlopu tego należy udzielić, gdy nauczyciel wróci do pracy. Inaczej prawo do urlopu po okresie zawieszenia będzie wyglądało w przypadku placówki feryjnej a inaczej w przypadku placówki nieferyjnej (tj. np. przedszkola). Poznaj szczegóły.

57a112d77ed30aff859df0ad977a2f23725255b9-xlarge

Nauczycielom szkół nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze ferii i w czasie ich trwania. Przeliczenie urlopu na tygodnie następuje wyłącznie, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w tym okresie (urlop uzupełniający) lub nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ustanie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop). Nie można nauczycielom zatrudnionym w okresie wakacji ograniczyć prawa tylko do 8 tygodni urlopu.

Cofnięcie wniosku o urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczyciel miał rozpocząć wykorzystywanie urlopu uzupełniającego od 28 kwietnia, jednakże w związku z ograniczeniem działalności placówki złożył wniosek o zmianę terminu urlopu. Czy trzeba uwzględnić ten wniosek?

Zakończenie pełnienia funkcji kierowniczej 31 sierpnia a wymiar urlopu

Pytanie: Dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia 2020 roku i od 1 września 2020 roku staje się nauczycielem zatrudnionym na pełnym etacie. Jaki jest jego wymiar urlopu za rok 2020?

Urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Nauczycielowi udzielono urlopu od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Jak obliczyć wymiar przysługującego w wakacje urlopu?  Czy stosujemy art. 155(2) Kodeksu pracy?

Wymiar urlopu w punkcie przedszkolnym

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w punkcie przedszkolnym?

Rozpoczęcie urlopu uzupełniającego – w niedzielę czy poniedziałek

Pytanie: Nauczyciel kończy nieobecność w pracy z powodu świadczenia rehabilitacyjnego w sobotę. Złożył wniosek o urlop uzupełniający od poniedziałku. Czy należy udzielić go zgodnie z wnioskiem nauczyciela czy bezpośrednio po zakończeniu nieobecności tj. od niedzieli?

Urlop zastępcy dyrektora szkoły

Pytanie: Od połowy listopada 2019 r. nauczyciel zastępuje dyrektora podczas jego długotrwałej nieobecności. Czy nauczyciel w 2020 r. ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych czy w wymiarze przysługującym dyrektorowi?  

Wymiar urlopu w placówce nieferyjnej w przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu na zasadach nieferyjnych chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 sierpnia. Czy do tego dnia będzie mógł wykorzystać 35 dni urlopu czy też wymiar urlopu zostaje ograniczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel