Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Odmienności w rozliczaniu urlopów dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony i określony

Pytanie: Dlaczego stosowane są dwa rodzaje wyliczania ilości dni ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczycieli placówek feryjnych (w jednych interpretacjach 56 dni urlopu dzielone jest przez 12 miesięcy, a w innych przez 10 miesięcy)?

Posiedzenie rady pedagogicznej w wakacje – konsekwencje nieobecności nauczycieli

Pytanie: Niektórzy nauczyciele szkoły podstawowej nie stawili się na posiedzenie rady pedagogicznej zwołane w lipcu celem wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisku dyrektora szkoły Czy należy to potraktować jako nieobecność nieusprawiedliwioną?

Rada pedagogiczna w wakacje – nie w każdym przypadku

Pytanie: Czy można zwołać radę pedagogiczną w lipcu, gdy nauczyciele przebywają na urlopie? Powodem jest konieczność wybrania 2 przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu mieszanym

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona jest jako pomoc nauczyciela w przedszkolu (10-letni staż pracy). W trakcie roku szkolnego na stanowisku nauczyciela w na okres od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. w wymiarze 10/25. Ile należy jej się urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy w przedszkolu tylko w dni robocze

Pytanie: Czy wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli przedszkola liczony jest wraz z sobotą i niedzielą, czy tylko liczy się ilość dni pracujących - od poniedziałku do piątku?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w związku z niepełnosprawnością nie dla nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Czy nauczyciel szkoły feryjnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela uzupełniającego etat – według zasad przyjętych w szkole macierzystej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej, ale uzupełnia swój etat na zasadzie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w placówce nieferyjnej. Nauczyciel w czasie przerwy świątecznej (13 - 18 kwietnia 2017 r.) odmówił prowadzenia zajęć w placówce nieferyjnej. Czy ma rację? Nadmieniam, że w trakcie ferii zimowych. także odmówił przyjścia do pracy do placówki nieseryjnej, w której uzupełnia etat.

Jak skorzystać z sanatorium w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał skierowanie do sanatorium w czasie roku szkolnego. Czy może złożyć podanie do organu prowadzącego o udzielenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Rozwiązanie problemu urlopu wypoczynkowego w zespole szkolno-przedszkolnym

Pytanie: Nauczyciel realizujący godziny w szkole i przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkolno–przedszkolnego powinien być zatrudniony na podstawie 2 odrębnych umów o pracę z uwagi na odrębności w zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego.

W trakcie ferii nauczyciel nie może prowadzić zajęć

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych w okresie ferii zimowych, jeśli nauczyciel sam wyraża chęć ich prowadzenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel