Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel przedszkola nabył prawo do 9 dni urlopu za 2020 rok oraz 6 dni urlopu za 2021 r. Przed ustaniem zatrudnienia wykorzystał 5 dni urlopu. Ile dni urlopu należy wpisać w świadectwie pracy tego nauczyciela? 

Kwarantanna lub izolacja w okresie ferii szkolnych

Pytanie: Czy nauczyciel, który został skierowany na kwarantannę lub izolację domową w okresie ferii szkolnych może zgłosić pracodawcy pracę zdalną i w ten sposób otrzymać wynagrodzenie urlopowe zamiast zasiłku?

Odwołanie z urlopu nauczyciela szkoły feryjnej w celu uzupełnienia dokumentacji

Pytanie: Czy można odwołać nauczyciela z urlopu w czasie ferii zimowych, jeżeli nie wywiązał się ze zleconych mu wcześniej zadań dotyczących dokumentacji?

Urlop dyrektora – co z pracą zastępcy

Pytanie: W szkole nie ma stanowiska wicedyrektora. Dyrektor będzie zaś przez kilka dni w trakcie ferii na urlopie wypoczynkowym. Organ prowadzący ma wyznaczyć na ten okres zastępcę dyrektora. Co z urlopem zastępcy?

Nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego – co z przerwą świąteczną i feriami

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół – ½ etatu w szkole podstawowej i ½ w przedszkolu. Czy podczas zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych musi on prowadzić zajęcia w przedszkolu?

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie zimowe 2021 – jakich błędów unikać

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego w ferie zimowe 2021 wzbudziła wątpliwości związane z urlopem wypoczynkowym nauczycieli. Jednakże nie tylko ten problem nurtuje naszych Czytelników. Mając to na względzie, wskazujemy, jakich błędów unikać w związku z udzielaniem i rozliczaniem urlopu wypoczynkowego w trakcie ferii zimowych 2021 r.

Zmiana terminu ferii – co z urlopem uzupełniającym

Pytanie: W związku ze zmianą terminu ferii zimowych pokrywają się one z okresem, na który nauczycielowi udzielono urlopu uzupełniającego. Co zrobić z tym urlopem?

Urlop uzupełniający za okres pobierania zasiłku na dziecko z powodu COVID-19

Pytanie: Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi szkoły feryjnej, który będzie korzystał w trakcie ferii letnich z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19?

1f312d6b52a22f782a7ef421ee6bcf127862e9fd-xlarge(1)

Prawo do urlopu wypoczynkowego po okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczyciela w okresie planowanego urlopu rodzi wątpliwości czy urlopu tego należy udzielić, gdy nauczyciel wróci do pracy. Inaczej prawo do urlopu po okresie zawieszenia będzie wyglądało w przypadku placówki feryjnej a inaczej w przypadku placówki nieferyjnej (tj. np. przedszkola). Poznaj szczegóły.

57a112d77ed30aff859df0ad977a2f23725255b9-xlarge

Nauczycielom szkół nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze ferii i w czasie ich trwania. Przeliczenie urlopu na tygodnie następuje wyłącznie, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w tym okresie (urlop uzupełniający) lub nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ustanie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop). Nie można nauczycielom zatrudnionym w okresie wakacji ograniczyć prawa tylko do 8 tygodni urlopu.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel