Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Sposób udzielania urlopu uzupełniającego

Pytanie: Czy dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły przysługuje odbiór urlopu uzupełniającego w wymiarze godzinowym?

Praca w komisji rekrutacyjnej a urlop uzupełniający dla dyrektora

Pytanie: W związku z wydłużonym harmonogramem rekrutacji (prace zlecone przez kuratora oświaty i tym samym organ prowadzący), przewodniczący komisji rekrutacyjnej - wicedyrektor wykorzystał w lipcu i sierpniu 4 tygodnie urlopu (bez 3 dni). W ferie zimowe wykorzystał zaś 2 tygodnie. Prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz przeprowadzeniem egzaminów poprawkowych, jak również sprawdzenie dokumentacji wicedyrektor wykonał poza tymi 6 tygodniami. Czy należy mu się urlop uzupełniający w ciągu roku? Kiedy powinien ten urlop wykorzystać?

Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia w przedszkolu

Pytanie: Nauczyciel przedszkola był na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.01.2015 do 31.08.2015 r. Ile urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi za rok 2015?

Wymiar urlopu wypoczynkowego w oddziale zerowym

Pytanie: W naszym zespole szkół funkcjonuje oddział zerowy, do którego uczęszczają dzieci sześcioletnie. Jaki wymiar urlopu obowiązuje nauczyciela oddziału zerowego?

Termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Do kiedy nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole musi wykorzystać urlop wypoczynkowy zaległy za poprzedni rok?

Urlop wychowawczy po przywróceniu do pracy

Pytanie: Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole od 06.05.2016 r. do 24.06.2016 r. (umowa na zastępstwo). Jest to jego pierwsza praca w szkole. Czy nauczycielowi za przepracowany okres należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Zaległy urlop a przeniesienie nauczyciela ze szkoły do przedszkola

Pytanie: W dniu 1 września nauczyciel został przeniesiony (aktem przeniesienia z innej placówki zgodnie z art. 18 ust.1 Karty Nauczyciela) z przedszkola do szkoły podstawowej. Wraz z nim przeszła jego teczka akt osobowych. Nauczyciel twierdzi, że z poprzedniej placówki pozostało mu 2 dni urlopu wypoczynkowego. Czy obecny pracodawca powinien udzielić ( w placówce feryjnej) tego urlopu?

Urlop uzupełniający dyrektora szkoły

Pytanie: Jeżeli dyrektor publicznej szkoły feryjnej korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych roku szkolnego tylko w ciągu 1 tygodnia a następnie po okresie wakacyjnym okaże się, że nie wybrał w sumie minimum 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, to jak należy określić liczbę dni urlopu uzupełniającego?

Godziny ponadwymiarowe w trakcie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi pracującemu w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w grupie wychowawczej? Nauczyciel pracuje w szkole podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół przy podmiocie leczniczym (tzw. szkoła szpitalna). W szkole tej prowadzone są również zajęcia w tzw. grupie wychowawczej, która pracuje w systemie nieferyjnym ( 35 dni urlopu i praca w dni wolne od pracy). Nauczyciel zatrudniony jest na całym etacie dydaktycznym 18/18 i oprócz tego ma 3 godziny ponadwymiarowe w grupie wychowawczej (3/24). Czy nauczyciel powinien pracować  w ferie zimowe i  ferie letnie w grupie wychowawczej , mając oddzielnie naliczony urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do czasu pracy w grupie wychowawczej ?  W przypadku pensum łączonego urlop ten był liczony oddzielnie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel