Asystent nauczyciela wyjęty spod prawa oświatowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 23 października 2014 r.
Poleć znajomemu

Ani nauczyciel, ani pracownik samorządowy - status asystentów nauczycieli jest niejasny, a ministerstwo pracy odmówiło dodania ich do listy stanowisk niepedagogicznych w szkołach. ZNP szuka pomocy u Premier Ewy Kopacz. Jest o co walczyć - w obecnym stanie prawnym, asystent nauczyciela pozbawiony jest prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Niespójne i krzywdzące przepisy

Od 1 września 2014 r. szkoły mogą zatrudniać osoby wspierające nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlic w ich pracy. Od początku pomysł ten budził kontrowersje, m.in.  dlatego, że asystent nauczyciela musi posiadać kwalifikacje takie jak nauczyciel, choć nie jest zatrudniany na podstawie Karty Nauczyciela i nie posiada wynikających z niej przywilejów.  Zgodnie z art. 5d ustawy o systemie oświaty, status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.  I choć asystent nauczyciela nauczycielem nie jest, a jest zatrudniany wyłącznie w szkołach prowadzonych przez JST - pracownikiem samorządowym też być nie może. Dlaczego? Asystent nauczyciela nie został wymieniony  w wykazie stanowisk, stanowiącym załącznik do rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych. W konsekwencji, przepisy ustawy  o systemie oświaty oraz tegoż rozporządzenia są rozbieżne.

Pomoc nauczyciela to pracownik samorządowy a asystent nauczyciela już nie

Już w kwietniu bieżącego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ówczesnego Premiera Donalda Tuska z prośbą o uregulowanie statusu prawnego asystentów nauczycieli. Sprawa ta została przekazana do Ministra Pracy, który - po pół roku konsultacji z Minister Edukacji Narodowej oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji  - odmówił zmiany przepisów, „gdyż pracowników tych (...) zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy (…)”. Ta niekorzystna interpretacja przepisów prowadzi do sytuacji, w której osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela jest pracownikiem samorządowym z prawem do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej, a asystent nauczyciela już nie.

Potrzebna rzetelna wykładnia przepisów

Zdaniem ZNP dokładna wykładnia przepisów, zarówno ustawy o systemie oświaty, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych prowadzi do wniosku, że w szkołach samorządowych osoby niebędące nauczycielami są pracownikami samorządowymi, a zwrot „zatrudniani zgodnie z przepisami Kodeksu pracy” nie może pozbawiać asystentów nauczycieli tego szczególnego statutu i wynikających z niego uprawnień.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że Prezes Rady Ministrów zobowiąże Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ponownego, tym razem rzetelnego rozpatrzenia sprawy w oparciu o wykładnię obowiązującego prawa, nie zaś o pozbawioną merytorycznych treści opinię resortu, który nie posiada przecież żadnych kompetencji w omawianej sprawie”.

Źródło:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel