Bezpłatne podręczniki - cykl szkoleń dla dyrektorów szkół podstawowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

W terminie od 22 maja do 13 czerwca 2014 r. placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorządy województw we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty zorganizują spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, których głównym celem będzie przekazanie informacji na temat zmian w przepisach oświatowych dotyczących zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

Co najmniej jedna konferencja z udziałem MEN w każdym województwie

22 maja 2014 r. Wiceminister Ewa Dudek zainaugurowała cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2014 r., poz. 290 (tzw. mała ustawa podręcznikowa) oraz zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2315 (tzw. duża ustawa podręcznikowa). Podczas cyklu konferencji przedstawione zostaną również najważniejsze informacje na temat zaopatrzenia szkół podstawowych w przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nasz Elementarz do klasy I oraz planowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji działaniach służących przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem.

Uczestnicy konferencji uzyskają informację na temat zmian dotyczących m.in. dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania, zasad wyboru podręczników i materiałów edukacyjnych przez nauczycieli oraz uregulowań dotyczących bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

W każdym województwie odbędzie się przynajmniej jedna konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cykl tych spotkań, to tylko jeden z elementów działań związanych z wdrożeniem darmowego podręcznika dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół gimnazjalnych. Kolejnymi działaniami będą m.in. spotkania informacyjne wojewódzkich placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli z dyrektorami szkół, w których udział weźmie prawie 13 500 osób, a także spotkania informacyjno-metodyczne dla nauczycieli.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Opracowanie: Anna Trochimiuk

    Sprawdź inne nasze serwisy

    Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

    wiper-pixel