Do 15 stycznia - sprawozdanie z funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 15 stycznia 2013 r. gminy zobowiązane są złożyć sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sprawozdanie należy przekazać wojewodzie

Gmina sporządza sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazuje je właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej (art. 64 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r.). Gmina składa sprawozdanie za okres:

  • od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 15 lipca danego roku
  • od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.
W sprawozdaniu gmina wykazuje m.in. liczbę funkcjonujących na jej terminie żłobków i klubów dziecięcych, liczbę opiekunów oraz dzieci uczęszczających do tych placówek, a także informację o niezaspokojonych  potrzebach w tym zakresie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia MPiPS z 5 sierpnia 2011 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel