Do 3 stycznia przedłużono w szkołach naukę zdalną

Data publikacji: 25 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
Do 3 stycznia przedłużono w szkołach naukę zdalną

Przywrócenie stacjonarnych zajęć sportowych w wybranych szkołach sportowych i praktycznej nauki zawodu to nowe wytyczne ogłoszone przez resort edukacji i nauki. Bez zmian pozostaje nauczanie zdalne, które zostaje przedłużone od 30 listopada i potrwa do 3 stycznia 2021 r.

Mniej ograniczeń w nauczaniu zdalnym

Podpisane rozporządzenie MEiN z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje nowe rozwiązania dotyczące nauki zdalnej. 2 z nich dotyczą powrotu do stacjonarnej formy nauczania:

1) Zajęcia sportowe: począwszy od 30 listopada br. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w:

  • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego,
  • oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

2)  Kształcenie praktyczne: począwszy od 30 listopada br. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Nowe wytyczne dotyczą:

  • szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  • centrów kształcenia zawodowego oraz
  • placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel