Dyrektor ma obowiązek przekazać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Data publikacji: 14 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Dyrektor ma obowiązek przekazać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Do 25 marca 2019 r. w szkołach zostanie przeprowadzone referendum strajkowe, a sam strajk pracowników oświaty ma rozpocząć się 8 kwietnia 2019 r.  Związki zawodowe mogą zgłaszać się do dyrektorów z prośbą udostępnienia danych kontaktowych pracowników w celu poinformowania ich o referendum. Zdaniem Prezesa UODO takie żądanie jest uprawnione w świetle przepisów RODO.

Brak szczególnych przepisów uprawniających związek zawodowy do pozyskania danych pracowników do celów referendum strajkowego

Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników (art. 20 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Zgodnie zaś z ustawą o związkach zawodowych, pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej (art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).  Z przepisów tych nie wynika jednak jakiego rodzaju informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej oraz w jakiej formie pracownicy mają być poinformowani o planowanym referendum strajkowym.

Nie ma jednoznacznej regulacji skąd i jaki zakres danych pracowników mogą pozyskać związki na potrzeby zorganizowania głosowania w związku z planowanym strajkiem – jak wskazuje Prezes UODO w komunikacie z 13 maca 2019 r.

UODO: Pracodawca ma obowiązek podać dane umożliwiające skontaktowanie się z pracownikami

– W wielu sytuacjach przeprowadzenie referendum strajkowego jest – bez posiadania informacji, kto w jakim zakładzie pracuje oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować – bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Okoliczność ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych oraz informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu, bowiem tylko w ten sposób związek będzie w stanie takie referendum przeprowadzić – tłumaczy dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane te mogą obejmować m.in.: adres e-mail, numer telefonu czy adres do korespondencji, o ile nie istnieje inna możliwość skontaktowania się z pracownikiem.

Podstawą uprawniającą związek zawodowy do pozyskiwania danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz danych kontaktowych jest, zdaniem Prezesa UODO, art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO), czyli prawnie uzasadniony interesu realizowany przez administratora.

– Uzasadnionym interesem związku zawodowego, czyli organizatora referendum strajkowego, będzie poinformowanie wszystkich pracowników o planowanym referendum strajkowym, a zatem dotarcie do wszystkich pracowników danego zakładu pracy, w tym takich osób, którzy swoją pracę świadczą poza siedzibą zakładu pracy, bądź są nieobecni z innych przyczyn – wyjaśnia Prezes UODO.

„Dane osobowe pracowników mogą być ujawnione związkowi zawodowemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jedynie po to, aby poinformować i przeprowadzić referendum strajkowe. Ponadto dane takie powinny być pozyskiwane przez związek zawodowy tylko w niezbędnym zakresie, adekwatnym do celu, w jakim będą przez niego przetwarzane” – jak czytamy w komunikacie.

Na związku zawodowym będzie ciążył obowiązek informacyjny RODO

Związek zawodowy, powinien określić zakres danych niezbędnych do poinformowania pracowników o planowanym referendum. Powinien on także pamiętać, by pozyskiwać dane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu, „unikając zbierania danych nadmiarowych (np. łączne pozyskiwanie numeru telefonu oraz adresu e-mail i adresu do korespondencji)”. Prezes UODO przypomina też, że organizator referendum strajkowego będzie zobowiązany do spełnienia wobec osób, których dane pozyska od pracodawców, obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 174) – art. 20.
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 263) – art. 28.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel