Forum Rodziców o indywidualnych potrzebach dziecka w edukacji

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 26 października 2012 r.
Poleć znajomemu

W dniach 21 i 22 października odbyło się czwarte w tym roku kalendarzowym spotkanie Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wiodącym tematem spotkania były indywidualne potrzeby dziecka w edukacji. Obrady zdominowały tematy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym możliwości wsparcia uczniów zdolnych. Uczestnicy skupili uwagę na zagadnieniach związanych z finansowaniem  specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb uczniów.

Rada rodziców - partner w rozwoju szkoły

Wypracowane podczas paneli tematycznych wnioski zostały przedstawione Joannie Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która spotkała się z przedstawicielami Forum Rodziców.

Przedstawiciele Forum zgodzili się m.in. że prężna rada rodziców staje się partnerem w strategicznym rozwoju szkoły i określaniu jej potrzeb.

Podkreślali konieczność:

  • współpracy rodziców z JTS,
  • udziału rodziców w ustalaniu rodzaju zajęć pozalekcyjnych.
Potrzeba szkoleń dla rad rodziców

Forum zgłosiło też potrzebę szkolenia rad rodziców i pracowników niepedagogicznych szkół oraz przygotowania informatora dla rodziców dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Członkowie zebrania zwracali także uwagę na problemy w zakresie:

  • orzecznictwa i realizacji zaleceń poradni przez szkoły oraz
  • finansowania kształcenia.
Konieczne narzędzia do ewaluacji zewnętrznej

Przedstawiciele Forum wskazali także na konieczność wspólnej pracy nad narzędziami stosowanymi w ewaluacji zewnętrznej do badania wymagań dotyczących partnerstwa rodziców i szkół.

Wiceminister zadeklarowała, że uwagi te będą cenną wskazówką w optymalizowaniu prawa oświatowego oraz doskonaleniu pracy  szkół.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel