Forum Rodziców o indywidualnych potrzebach dziecka w edukacji

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 26 października 2012 r.
Poleć znajomemu

W dniach 21 i 22 października odbyło się czwarte w tym roku kalendarzowym spotkanie Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wiodącym tematem spotkania były indywidualne potrzeby dziecka w edukacji. Obrady zdominowały tematy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym możliwości wsparcia uczniów zdolnych. Uczestnicy skupili uwagę na zagadnieniach związanych z finansowaniem  specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb uczniów.

W dniach 21 i 22 października odbyło się czwarte w tym roku kalendarzowym spotkanie Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wiodącym tematem spotkania były indywidualne potrzeby dziecka w edukacji. Obrady zdominowały tematy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym możliwości wsparcia uczniów zdolnych. Uczestnicy skupili uwagę na zagadnieniach związanych z finansowaniem  specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb uczniów.

Rada rodziców - partner w rozwoju szkoły

Wypracowane podczas paneli tematycznych wnioski zostały przedstawione Joannie Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która spotkała się z przedstawicielami Forum Rodziców.

Przedstawiciele Forum zgodzili się m.in. że prężna rada rodziców staje się partnerem w strategicznym rozwoju szkoły i określaniu jej potrzeb.

Podkreślali konieczność:

  • współpracy rodziców z JTS,
  • udziału rodziców w ustalaniu rodzaju zajęć pozalekcyjnych.
Potrzeba szkoleń dla rad rodziców

Forum zgłosiło też potrzebę szkolenia rad rodziców i pracowników niepedagogicznych szkół oraz przygotowania informatora dla rodziców dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Członkowie zebrania zwracali także uwagę na problemy w zakresie:

  • orzecznictwa i realizacji zaleceń poradni przez szkoły oraz
  • finansowania kształcenia.
Konieczne narzędzia do ewaluacji zewnętrznej

Przedstawiciele Forum wskazali także na konieczność wspólnej pracy nad narzędziami stosowanymi w ewaluacji zewnętrznej do badania wymagań dotyczących partnerstwa rodziców i szkół.

Wiceminister zadeklarowała, że uwagi te będą cenną wskazówką w optymalizowaniu prawa oświatowego oraz doskonaleniu pracy  szkół.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel