GIODO: „Twoje dane - Twoja sprawa” - program edukacyjny dla szkół

Data publikacji: 21 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

GIODO zaprasza szkoły do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

Oferta edukacyjna poszerzona o treści związane z ochroną danych

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Jednym z jego etapów jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół w pakiety edukacyjne zawierające m.in. skrypty informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji podstawowego celu tego Programu.

Cele Programu są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Zgłoszenia do Programu

Program „Twoje dane - twoja sprawa...”  skierowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Do programu mogą przystąpić szkoły oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Do Programu w roku szkolnym 2012/2013, po raz pierwszy, oprócz ośrodków doskonalenia nauczycieli mogą przystąpić szkoły.
Zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w Programie w roku szkolnym 2012/2013, będą przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza w dniach 1 sierpnia - 15 października 2012 r. Formularz rejestracyjny umieszczony jest na stronie internetowej www.giodo.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat trybu zgłaszania się do programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.giodo.gov.pl najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2012 roku. Udział w programie jest bezpłatny!

Dwa etapy Programu: szkolenia i wdrażanie

Realizacja Programu odbywa się dwuetapowo:

  • pierwszy etap zakłada utworzenie grupy liderów Programu spośród nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych skupionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy zgłosili swój udział w Programie oraz nieodpłatne przeszkolenie ich przez trenerów. Pierwsze szkolenie będzie zorganizowane już w październiku 2012 roku.
  • drugim etapem będzie wdrożenie Programu do szkół podstawowych i gimnazjów czyli wprowadzenie przez kadrę pedagogiczną treści związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem do prywatności podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
Przedmiotowe treści będą przekazywane uczniom zarówno podczas lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotów ogólnokształcących, jak również lekcji prowadzonych w ramach kółek zainteresowań prawami człowieka.
Każda szkoła ma obowiązek zrealizować minimum 3 lekcje na temat ochrony danych osobowych, przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych na przełomie stycznia i lutego 2013 roku, jak również przesłać do Biura GIODO raport ewaluacyjny z podjętych działań w ramach Programu do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Uroczyste rozpoczęcie 26 września 2012 r.!

W roku szkolnym 2012/2013, Program „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty w dniu 26 września 2012 roku, konferencją w Warszawie prezentującą ideę i założenia programu.

Uczestników programu zaprosimy na konferencję. W czasie jej trwania odbędą się wykłady ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych oraz warsztaty programowe dla nauczycieli. 

Źródło informacji:

  • strona internetowa GIODO.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel