GIODO: "Twoje dane - Twoja sprawa" - program edukacyjny dla szkół

Data publikacji: 21 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

GIODO zaprasza szkoły do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

Oferta edukacyjna poszerzona o treści związane z ochroną danych

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Jednym z jego etapów jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół w pakiety edukacyjne zawierające m.in. skrypty informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji podstawowego celu tego Programu.

Cele Programu są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
Zgłoszenia do Programu

Program „Twoje dane - twoja sprawa...”  skierowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Do programu mogą przystąpić szkoły oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Do Programu w roku szkolnym 2012/2013, po raz pierwszy, oprócz ośrodków doskonalenia nauczycieli mogą przystąpić szkoły.
Zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w Programie w roku szkolnym 2012/2013, będą przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza w dniach 1 sierpnia - 15 października 2012 r. Formularz rejestracyjny umieszczony jest na stronie internetowej www.giodo.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat trybu zgłaszania się do programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.giodo.gov.pl najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2012 roku. Udział w programie jest bezpłatny!

Dwa etapy Programu: szkolenia i wdrażanie

Realizacja Programu odbywa się dwuetapowo:

  • pierwszy etap zakłada utworzenie grupy liderów Programu spośród nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych skupionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy zgłosili swój udział w Programie oraz nieodpłatne przeszkolenie ich przez trenerów. Pierwsze szkolenie będzie zorganizowane już w październiku 2012 roku.
  • drugim etapem będzie wdrożenie Programu do szkół podstawowych i gimnazjów czyli wprowadzenie przez kadrę pedagogiczną treści związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem do prywatności podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
Przedmiotowe treści będą przekazywane uczniom zarówno podczas lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotów ogólnokształcących, jak również lekcji prowadzonych w ramach kółek zainteresowań prawami człowieka.
Każda szkoła ma obowiązek zrealizować minimum 3 lekcje na temat ochrony danych osobowych, przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych na przełomie stycznia i lutego 2013 roku, jak również przesłać do Biura GIODO raport ewaluacyjny z podjętych działań w ramach Programu do dnia 31 sierpnia 2013 roku.
Uroczyste rozpoczęcie 26 września 2012 r.!
W roku szkolnym 2012/2013, Program „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty w dniu 26 września 2012 roku, konferencją w Warszawie prezentującą ideę i założenia programu.

Uczestników programu zaprosimy na konferencję. W czasie jej trwania odbędą się wykłady ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych oraz warsztaty programowe dla nauczycieli. 

Źródło informacji:

  • strona internetowa GIODO.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel