Głos rodziców w dyskusji o edukacji

Data publikacji: 6 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 4 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Forum Rodziców przy ministrze edukacji narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami. Minister Krystyna Szumilas, podczas spotkania podkreślała, że głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji o edukacji i że cieszy się, że już 33 organizacje przyjęły zaproszenie do współpracy.

Dnia 4 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Forum Rodziców przy ministrze edukacji narodowej. Forum ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami. Minister Krystyna Szumilas, podczas spotkania podkreślała, że głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji o edukacji i że cieszy się, że już 33 organizacje przyjęły zaproszenie do współpracy.

Cel: zwiększenie aktywności rodziców i budowanie świadomości na temat ich praw

Inauguracyjne spotkanie Forum poświęcone było tematowi współpracy szkół z rodzicami oraz wsparcia dla nich w działaniach na rzecz szkoły. Spośród ponad stu tematów zgłoszonych przez uczestników te powtarzały się bowiem najczęściej. Dyskutowano o sposobach zwiększenia aktywności rodziców w poprawianiu jakości pracy szkół oraz o potrzebie budowy świadomości rodziców na temat ich praw i roli, jaką mogą w szkole odgrywać.

Nowy projekt systemowy finansowany ze środków unijnych z udziałem rodziców

Uczestnikom spotkania przedstawiono również propozycję włączenia się w tworzenie założeń nowego projektu systemowego finansowanego ze środków unijnych, który byłby poświęcony właśnie wzmocnieniu roli rodziców w edukacji swoich dzieci. W ramach projektu miałyby być wypracowane rozwiązania prawne związane z funkcjonowaniem rodziców w szkole, a także przygotowane materiały, spotkania i szkolenia dla rodziców.

Na kolejnym spotkaniu - przepisy dotyczące działalności rodziców w szkole
Kolejne spotkanie Forum zostało zaplanowano na 17 maja.

Omawiane będą wówczas przepisy prawa dotyczące działalności rodziców w szkole, a także założenia do projektu systemowego, poświęconego wzmocnieniu roli rodziców w edukacji swoich dzieci.

Forum Rodziców ma charakter otwarty. Do udziału w jego pracach mogą zgłaszać się organizacje rodzicielskie działające w formule non-profit na rzecz współpracy rodziców ze szkołą.

Na spotkania Forum Rodziców minister będzie zapraszał również ekspertów i przedstawicieli innych środowisk związanych z oświatą, których opinie będą mogły pomóc w debacie związanej z konkretnymi tematami poruszanymi w jego ramach. Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców są stale przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych na stronie www.men.gov.pl/rodzice.

Źródło informacji:

  • Strona MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel