GUS podsumował rok szkolny 2012/2013

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 2 grudnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Przy malejącej liczbie uczniów, nauczycieli i samych szkół podstawowych oraz gimnazjów, wzrasta  liczba  placówek wychowania przedszkolnego. Rośnie liczba nauczycieli dyplomowanych, zaś odnotowano spadek nauczycieli stażystów i kontraktowych  - tak wynika z raportu GUS w sprawie oświaty i wychowania w roku szkolnym 2012/2013.

Finanse na oświatę

GUS obserwuje systematyczny wzrost wydatków publicznych i subwencji ogólnej dla oświaty, przy stosunkowo stabilnym udziale tych wydatków w PKB na poziomie 3,9%. Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie w 2012 r. wyniosły 61,7 mld zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 387,7 mld zł, dodatkowo z budżetu państwa przeznaczono 2,4 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.  Środki te przeznaczono głównie na funkcjonowanie:

  • Szkół podstawowych - 19,8 mld zł (tj. 32,9%);
  • Gimnazjów - 10,6 mld zł (tj. 18%);
  • Przedszkoli, w tym oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego - 8,3 mld zł (tj. 13,8%);
  • Szkół zawodowych, w tym liceów profilowanych i szkół artystycznych - 7,1 mld zł (tj. 11,9%);
  • Liceów ogólnokształcących, w tym uzupełniających - 4,5 mld zł (tj. 7,5%). 
Czuć niż demograficzny

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół kształciło się 5,3 ml dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 14,1% ludności kraju.  Odsetek ten systematycznie się zmniejsza.  W 2012 r. w stosunku do ubiegłego roku spadła liczba dzieci w wieku szkolnym. Odnosząc się do danych demograficznych, spadek kształtuje się na poziomie:

  • 0,6% dzieci w wieku 7-12 lat (nominalny wiek ucznia szkoły podstawowej);
  • 3,7% dzieci w wieku 13-15  lat (gimnazjum);
  • 4,3% młodzieży w wieku 16-18 lat ( wiek typowy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej);
Tabela 1: Struktura ludności w wieku 7-21 lat (źródło: raport GUS)

Coraz więcej placówek wychowania przedszkolnego

Z danych GUS wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonowało o 2,8% więcej niż w roku ubiegłym.  Głównie odnotowano wzrost liczby przedszkoli (472) oraz punktów przedszkolnych (218). Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych stanowiły 43,6% wszystkich placówek i dominowały na wsi (74,7% wszystkich oddziałów przedszkolnych). O 56.000 wzrosła liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W grupie wiekowej 3-6 lat wychowaniu przedszkolnemu podlegało 71,6% dzieci (w miastach odnotowano wzrost o 0,6%, zaś na wsi o 0,8%).

Spadek liczby uczniów

W związku z niżem demograficznym systematycznie maleje liczba uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 uczyło się w:

  • szkołach podstawowych o 1,2% uczniów mniej niż w roku ubiegłym (o 24,3% mniej w porównaniu do roku szkolnego 2003/2004);
  • gimnazjach o 3,9% mniej uczniów mniej niż w roku ubiegłym (o 26,8% mniej w porównaniu do roku szkolnego 2003/2004);
Spadek liczby nauczycieli

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół i placówek pracowało 471,6 tyś. nauczycieli, czyli o 1,6% mniej niż w roku poprzednim. Do 10% wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach prywatnych, nadal prawie 90% nauczycieli pracuje w sektorze publicznym. Zmieniła się także struktura zatrudnienia nauczycieli, w przedszkolach odnotowano wzrost liczby etatów o 5,2%, zaś w pozostałych placówkach zarejestrowano jej spadek  - od 1,5 % w szkołach podstawowych, do 6,4% w liceach ogólnokształcących.

Więcej nauczycieli dyplomowanych, mniej stażystów

W roku szkolnym 2012/2013 r. ponad połowę nauczycieli stanowili nauczyciele dyplomowani, zaś prawie 30% nauczyciele mianowani. Od ubiegłego roku szkolnego odsetek nauczycieli stażystów i kontraktowych zmalał, zaś o 1,7% wrosła liczba nauczycieli dyplomowanych.

Tabela 2: Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni (w przeliczeniu na etaty) według stopnia awansu zawodowego w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2012/2013 (źródło: raport GUS)

Źródło:

Opracowanie:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel