Karta Dużej Rodziny - już można składać wnioski o jej wydanie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu

Od 16 czerwca 2014 r. rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która upoważnia do szeregu zniżek na terenie całego kraju. Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w urzędzie gminy miejsca zamieszkania rodziny.  Karta wydawana jest bezpłatnie.

Karta Dużej Rodziny dla rodzin 3+

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Rodzice korzystają ze zniżek dożywotnio

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Na Karcie dane jej właściciela i zabezpieczenia przed podrobieniem

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Lista miejsc honorujących zniżki dostępna w Internecie i oznaczona

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: www.rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Zniżki z lokalnej Karty Dużej Rodziny są nadal aktualne

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy - jak to ma miejsce w przypadku karty lokalnej. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty - tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

    Opracowanie: Anna Trochimiuk

  • Sprawdź inne nasze serwisy

    Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

    wiper-pixel