Kiedy nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną – weź udział w szkoleniu

Data publikacji: 22 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
Kiedy nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną – weź udział w szkoleniu

Każdy nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu, a także za naruszenie nauczycielskich obowiązków służbowych. Wymierzenie tej odpowiedzialności musi być poprzedzone złożonym postępowaniem przypominającym nieco postępowanie karne i prowadzonym najpierw przez rzecznika dyscyplinarnego, a dopiero potem przez komisję dyscyplinarną nauczycieli. Weź udział w szkoleniu „Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń” i sprawdź, za co nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

Celem wstępu warto przypomnieć, na czym polega ogólnie pojmowane nauczycielskie postępowanie dyscyplinarne. Otóż jest to postępowanie prowadzone w pierwszej fazie przez rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli (postępowanie wyjaśniające), a następnie przez komisję dyscyplinarną nauczycieli I instancji (właściwe postępowanie dyscyplinarne) działającą przy wojewodzie. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się ukaraniem nauczyciela jedną z poniższych kar dyscyplinarnych:

  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczyciela (art. 76 Karty Nauczyciela).

Za co nauczyciel może zostać ukarany dyscyplinarnie. Przede wszystkim za uchybienie godności zawodu (które może mieć miejsce zarówno podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale także w sferze prywatnej), a także za naruszenie obowiązków służbowych nauczyciela wymienione w art. 6 Karty Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Więcej na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela, w tym na temat nowego obowiązku dyrektora, dowiesz się podczas szkolenia „Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń”. Szkolenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. godz. 10.00-16.00. Kliknij tutaj i zapisz się na szkolenie>>

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel