Kolejne szkoły przechodzą na kształcenie zdalne

Data publikacji: 26 października 2020 r.
Poleć znajomemu
Kolejne szkoły przechodzą na kształcenie zdalne

W związku z dużym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem resort edukacji zadecydował o zamknięciu kolejnych szkół i placówek. Oświatowy lockdown nie obejmuje jednak wszystkich jednostek. Według aktualnych planów będzie trwał on od 26 października do 8 listopada 2020 r.

Gdzie przechodzimy na naukę zdalną

Zawieszeniem w zakresie stacjonarnej działalności objęto następujące typy szkół i placówek, a mianowicie:

 • szkoły podstawowe (wyłącznie klasy IV-VIII),
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • centra kształcenia zawodowego.

Przedszkola i klasy I-III pozostają stacjonarne

Nadal zatem kształcenie stacjonarne będzie realizowane w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Stacjonarnie będą pracować również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektor:
 • szkoły specjalnej,
 • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • szkoły specjalnych w podmiocie leczniczym lub jednostce pomocy społecznej
będzie mógł zadecydować o przejściu na kształcenie stacjonarne klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Nadal funkcjonować będą również internaty.

Zdalne nauczanie w kształceniu zawodowym

Zauważmy, że zawieszone mają zostać również szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe (w tym placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego). Przy czym nie dotyczy to wszystkich zajęć.

Rodzaj zajęć

Forma ich realizacji

Zajęcia praktyczne

Zdalnie wyłącznie w zakresie w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia na odległość

Praktyki zawodowe

Można zastosować jedno z rozwiązań:

 • projekt edukacyjny,
 • wirtualne przedsiębiorstwo,
 • zaliczenie na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Możliwa nauka w szkole dla niepełnosprawnych

Jednocześnie w przypadku uczniów niepełnosprawnych będzie możliwe zorganizowanie dla nich nauki w szkole ewentualnie nauki zdalnej z wykorzystaniem komputera w szkole. Chodzi tu o uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel