Konkurs „Edukacja globalna 2015”

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 maja 2015 r.
Poleć znajomemu
Konkurs „Edukacja globalna 2015”

Do 27 maja 2015 r. można składać wnioski projektowe do konkursu na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015”.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 120 243,00 zł.

Do 27 maja 2015 r. można składać wnioski projektowe do konkursu na realizację zadania: „Edukacja globalna 2015”.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 120 243,00 zł.

Celem konkursu jest realizacja działań w obszarze edukacji globalnej nakierowanych na społeczeństwo polskie, które  odpowiadać będzie założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.” Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 1 479 757 zł.

Do konkursu mogą przystępować:

  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne

 

Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2015 r.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 7 lipca 2015 r.

Konkurs podzielony jest na 4 zadania

 

  1. Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności
  2. Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji
  3. Festiwal filmów o tematyce rozwojowej
  4. Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP
Źródło:
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

 

Słowa kluczowe:
konkursy dla szkół

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel