Konkurs na tytuł "Szkoła globalna 2012"

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 30 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie na tytuł „Szkoła globalna 2012”. Główny cel konkursu to wyłonienie szkół, które przez swoje działania i postawę promują oraz realizują założenia edukacji globalnej, aktywizują środowisko lokalne w podejmowaniu działań w tym obszarze.

Aktywne działania na rzecz promowania edukacji globalnej

Konkurs adresowany jest do szkół/placówek na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. O tytuł „Szkoła globalna 2012” może ubiegać się szkoła/placówka, która w latach 2009-2012 podejmowała aktywne działania na rzecz promowania, budowania świadomości na temat edukacji globalnej oraz może podzielić się przykładami dobrej praktyki w tym zakresie.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu działań szkoły w zakresie edukacji globalnej oraz przygotowaniu i dołączeniu stosownej dokumentacji, potwierdzającej opisane zdarzenia.
Kryteria oceny prac

Ocena merytoryczna nadesłanych prac konkursowych będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi standardami pracy szkół:

  1. Szkoła promuje wartość edukacji globalnej, prezentuje i upowszechnia informacje o działaniach i osiągnięciach w zakresie edukacji globalnej; aktywizuje środowisko szkolne i lokalne w podejmowaniu, realizowaniu działań, w tym projektów z zakresu edukacji globalnej.
  2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat, stwarza okazję do kształtowania empatii wobec innych.
  3. Szkoła inspiruje młodzież do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego zrównoważonego świata, jak również do przemyśleń o roli istniejących zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu.
  4. Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się, poszukuje potencjalnych rozwiązań problemów wspólnych dla całej ludzkości, kształtuje umiejętności ponadprzedmiotowe, takie jak: formułowanie własnych opinii; prowadzenie debat; analiza związków przyczynowo-skutkowych; wrażliwość społeczna; poczucie więzi ze wspólnotę lokalną, regionalną, europejską, globalną; zaangażowanie w działania społeczne, obywatelskie.
  5. Szkoła proponuje różnorodne i innowacyjne metody pracy z uczniami.
  6. W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele wspólnie z uczniami planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy. Uczniowie współdecydują w sprawach szkoły, uczestnicząc w podejmowaniu działań w zakresie tematyki globalnej.
  7. Szkoła funkcjonuje w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, w tym w zakresie edukacji globalnej.
Karty zgłoszenia oraz opisy działań szkół/placówek w obszarze edukacji globalnej należy nadsyłać do 6 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na temat konkursu na: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel