Konkurs na tytuł "Szkoła globalna 2012"

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 30 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie na tytuł „Szkoła globalna 2012”. Główny cel konkursu to wyłonienie szkół, które przez swoje działania i postawę promują oraz realizują założenia edukacji globalnej, aktywizują środowisko lokalne w podejmowaniu działań w tym obszarze.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie na tytuł „Szkoła globalna 2012”. Główny cel konkursu to wyłonienie szkół, które przez swoje działania i postawę promują oraz realizują założenia edukacji globalnej, aktywizują środowisko lokalne w podejmowaniu działań w tym obszarze.

Aktywne działania na rzecz promowania edukacji globalnej

Konkurs adresowany jest do szkół/placówek na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. O tytuł „Szkoła globalna 2012” może ubiegać się szkoła/placówka, która w latach 2009-2012 podejmowała aktywne działania na rzecz promowania, budowania świadomości na temat edukacji globalnej oraz może podzielić się przykładami dobrej praktyki w tym zakresie.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu działań szkoły w zakresie edukacji globalnej oraz przygotowaniu i dołączeniu stosownej dokumentacji, potwierdzającej opisane zdarzenia.
Kryteria oceny prac

Ocena merytoryczna nadesłanych prac konkursowych będzie się odbywać zgodnie z ustalonymi standardami pracy szkół:

  1. Szkoła promuje wartość edukacji globalnej, prezentuje i upowszechnia informacje o działaniach i osiągnięciach w zakresie edukacji globalnej; aktywizuje środowisko szkolne i lokalne w podejmowaniu, realizowaniu działań, w tym projektów z zakresu edukacji globalnej.
  2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanitaryzmu i odpowiedzialności za wspólny świat, stwarza okazję do kształtowania empatii wobec innych.
  3. Szkoła inspiruje młodzież do osobistego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego zrównoważonego świata, jak również do przemyśleń o roli istniejących zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu.
  4. Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się, poszukuje potencjalnych rozwiązań problemów wspólnych dla całej ludzkości, kształtuje umiejętności ponadprzedmiotowe, takie jak: formułowanie własnych opinii; prowadzenie debat; analiza związków przyczynowo-skutkowych; wrażliwość społeczna; poczucie więzi ze wspólnotę lokalną, regionalną, europejską, globalną; zaangażowanie w działania społeczne, obywatelskie.
  5. Szkoła proponuje różnorodne i innowacyjne metody pracy z uczniami.
  6. W szkole funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele wspólnie z uczniami planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy. Uczniowie współdecydują w sprawach szkoły, uczestnicząc w podejmowaniu działań w zakresie tematyki globalnej.
  7. Szkoła funkcjonuje w środowisku lokalnym. Aktywna współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów, w tym w zakresie edukacji globalnej.
Karty zgłoszenia oraz opisy działań szkół/placówek w obszarze edukacji globalnej należy nadsyłać do 6 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na temat konkursu na: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel