Konkurs ofert na „Wolontariat harcerski”

Data publikacji: 20 kwietnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Konkurs ofert na „Wolontariat harcerski”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wolontariat harcerski”. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 1,5 mln zł. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wolontariat harcerski”. Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 1,5 mln zł. Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2015 r.

Kto może przystąpić do konkursu

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Cel konkursu

Oferta dotyczyć ma przeprowadzenia szkolenia dla instruktorów harcerskich-wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami i gromadami zuchowymi zgodnie z założeniami metody harcerskiej oraz zrealizowania szkolenia, które uwzględni pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie należy przeprowadzić do 15 grudnia 2015 roku.

Sposób składania ofert

Formularz oferty konkursowej należy wypełnić i wysłać elektronicznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.  Wypełniony formularzy trzeba następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikami do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone w terminie do 29 maja 2015 roku.

Finansowanie szkolenia

Środki na realizację szkolenia zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Przeznaczone zostały na to środki publiczne w wysokości 1.500.000 zł.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

 

Opracowanie: Katarzyna Lewczuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel