Konkurs "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły"

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Do 16 stycznia 2015 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą zgłosić swój udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie oraz promocję szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Do 16 stycznia 2015 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą zgłosić swój udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie oraz promocję szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Podziel się dobrymi praktykami

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez szkołę dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Jako „dobrą praktykę” należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i zawartością treści: tj. opisywać przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, aktualne, efektywne, odpowiednie pod względem tematycznym, koncentrując się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie kierunków rozwoju placówki, itd. Realizowanie dobrych praktyk powinno przynosić najlepsze efekty przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich partnerów kształcenia zawodowego i osób, którzy w sposób bezpośredni doświadczą pozytywnych skutków podjętych działań. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół, będzie możliwe wskazanie w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzące kształcenie zawodowe. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel