Kurator oświaty nie będzie mógł być radnym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na którym rozpatrzono wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uniemożliwienie łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Zdecydowana większość posłów zaaprobowała wniosek ZNP.

6 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na którym rozpatrzono wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uniemożliwienie łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Zdecydowana większość posłów zaaprobowała wniosek ZNP.

Konieczna zmiana w prawie ze względu na konflikt interesów

W przypadku łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego jednostki samorządu terytorialnego dochodzi do ewidentnego konfliktu interesów. Sporną była jedynie kwestia, czy postulowana przez ZNP nowelizacja ma dotyczyć jedynie kuratorów oświaty, czy też ma obejmować również  inne organy rządowej administracji zespolonej w województwie. Komisja postanowiła wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dezyderatem o przygotowanie stosownego projektu ustawy. W przypadku odmowy ze strony rządowej, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży najprawdopodobniej samodzielnie podejmie inicjatywę ustawodawczą, której efektem będzie zakaz łączenie stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego jst. 

Źródło informacji:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel