Licz na zieleń! Konkurs dla szkół

Data publikacji: 24 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Ogród dydaktyczny? Przestrzeń do nauki o zdrowym żywieniu? A może coś zupełnie innego? Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Łodzi i Poznania do konkursu na najciekawszy projekt zielonego miejsca w okolicy danej szkoły. Najlepiej przygotowany projekt ma szansę na realizację. Zgłoszenia zespołów konkursowych przyjmujemy tylko do 7 marca 2014 r.!

Zieleń w mieście to nie tylko parki, skwery i ogródki działkowe, ale także drzewa przy ulicach, ogródki na balkonach czy zazielenione tereny przyszkolne. Dlatego zachęcamy młodych ludzi, aby znaleźli miejsce, opracowali projekt, zaangażowali innych i wspólnymi siłami przygotowali zielone miejsce do nauki i odpoczynku obok własnej szkoły. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic gimnazjów z siedzibą w Łodzi oraz gimnazjów i liceów z siedzibą w Poznaniu.

Zgłaszany projekt konkursowy powinien zawierać opracowanie następujących elementów:

  • Wytyczenie terenu do zazielenienia (określenie jego wielkości, stanu obecnego).
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb uczniów i nauczycieli (np. w formie badania ankietowego wśród uczniów i nauczycieli i/lub spotkania dla zainteresowanych w celu przedyskutowania różnych potrzeb i oczekiwań).
  • Propozycję zazielenienia (określenie formy np. ogród warzywny, ogród doświadczalny, sad owocowy itd. wraz z uzasadnieniem i podstawowym kosztorysem).
  • Propozycję dalszego wykorzystania tego miejsca i opieki nad nim (np. wydarzeń, lekcji, kółek które będą się tam odbywać, akcji wspólnego sadzenia roślin, formuły wspólnego opiekowania się tą zielenią, konkursu wiedzy etc.).
Możliwe do wykorzystania formy opisu to np. praca plastyczna, dokumentacja fotograficzna wraz z opisem, prezentacja multimedialna, wideoreportaż itp.

Zgłoszone projekty oceni jury oraz internauci. Najciekawsze i najlepiej przygotowane plany zielonych miejsc z Łodzi i Poznania mają szansę na realizację. Fundacja Sendzimira zaprosi zwycięski zespół z każdego z miast na profesjonalny warsztat z architektem/architektką zieleni, aby wspólnie dopracować projekt, a następnie sfinansuje jego realizację (łączny koszt do 1200 zł).

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.uslugiekosystemow.pl/konkurs

Konkurs organizują w Poznaniu Fundacja Sendzimira i Centrum Promocji Ekorozwoju, przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, w Łodzi - Fundacja Sendzimira i Stowarzyszenie posŁódź!

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel