Mam sześć lat - III edycja konkursu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 października 2013 r.
Poleć znajomemu

Minister Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Prace konkursowe można nadsyłać do 21 lutego 2014 roku.

3 kategorie konkursowe

Celem III edycji konkursu jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Konkurs został podzielony na 3 kategorie: rada rodziców przedszkola, rada rodziców szkoły oraz uczniowie klas I-III, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Dla każdej kategorii przygotowano inne zadanie.

  1. Rada Rodziców Przedszkola
Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły - jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne - możliwe formy literackie lub multimedialne
  1. Rada Rodziców Szkoły
Sześciolatek w przyjaznej szkole - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie lub multimedialne
  1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami
Mam 6 lat i jestem aktywny - praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz)

Dwa etapy oceniania prac

Prace oceniane będą w dwóch etapach - regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a na poziomie krajowym kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6" tym samorządom, które prowadzą na swoim terenie szkoły z największym odsetkiem sześciolatków rozpoczynających we wrześniu 2013 r. naukę w pierwszej klasie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy w terminie do 21 lutego 2014 r. na adres właściwego Kuratorium Oświaty. Ocena prac na poziomie ogólnopolskim zakończy się 30 kwietnia 2014 r.

Terminarz III edycji konkursu „Mam 6 lat":

  • 22 października 2013 r. -otwarcie konkursu na poziomie regionalnym
  • do 21 lutego 2014 r. - termin końcowy wpływania prac na poziomie regionalnym
  • do 14 marca 2014 r. - ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów etapu regionalnego podczas Wojewódzkich Gal Konkursu
  • do 30 kwietnia 2014 r. -  wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim
  • maj 2014 r. - uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu (Warszawa)
Źródło: Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel