MEN: 2500 poszkodowanych nawałnicami uczniów dostanie pomoc

Data publikacji: 23 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zwróciła się do kuratorów oświaty o pilne przeanalizowanie potrzeb uczniów na terenach gdzie od początku lipca wystąpiły gradobicia oraz ulewne deszcze i huragany. Te negatywne zjawiska atmosferyczne spowodowały zniszczenia w gospodarstwach i mogą negatywnie wpływać na sytuację dzieci i młodzieży podczas trwania wakacji, jak i na przygotowanie się ich do nowego roku szkolnego.

Po analizie zebranych informacji z 59 gmin, które zostały dotknięte negatywnymi zjawiskami pogodowymi, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zdecydowała o uruchomieniu kilku, opisanych niżej, form pomocy.

Dodatkowa pomoc materialna

Przyznanie dodatkowej pomocy materialnej uczniom dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez względu na klasę do której będą uczęszczać i dochód rodziny uczniów.

Wdrożony zostanie rządowy program pomocy uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Pomoc w ramach programu, w wysokości 1000 zł., będzie mogła być udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013:

  1. realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub
  2. uczęszczali do szkół dla młodzieży wszystkich typów.
Będzie on wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy do 6 000 zł przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi.
Szacuje się, że liczba beneficjentów pomocy wyniesie do 2500 uczniów. W przypadku wystąpienia w kolejnych miesiącach 2012 r. nawałnic, huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi programem zostanie objęta odpowiednio większa liczba dzieci i uczniów.
Wyjazd wakacyjny

Czternastodniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły.

Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 200 zł na każde dziecko (w roku 2010 podobne dofinansowanie wynosiło 1000 zł, w roku 2011 - 1100 zł) i obejmie transport, wynagrodzenie kadry pedagogicznej i psychologicznej, realizację programu, ubezpieczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby - zakup lub uzupełnienie podstawowego ekwipunku osobistego dzieci (w tym odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków higieny, torby lub plecaka).

Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz program rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dobiegają końca prace nad zapewnieniem warunków zapewnienia dofinansowania.

Zasiłek szkolny i dofinansowanie do zakupu podręczników

Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że uczniowie poszkodowani w wyniku występujących w czerwcu i lipcu klęsk żywiołowych, w tym huraganów i gradobicia mogą skorzystać z następujących, stałych form pomocy:

  • możliwości ubiegania się przez rodziny uczniów o zasiłek szkolny ze środków Narodowego Programu Stypendialnego, przy czym wysokość zasiłku szkolnego może wynosić 455 zł; zasiłek może być udzielany bez względu na dochód w rodzinie ucznia,
  • dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna" z puli środków przeznaczonych dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły o potrzebie przyznania dofinansowania ze względu na szczególną sytuację losową.
Subwencja dla JST

Kuratorzy zostali poproszeni o przekazanie MEN informacji na temat szkód powstałych w obiektach oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25% rezerwy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych w obiektach oświatowych w wyniku zdarzeń losowych.

Wnioski samorządów, po zweryfikowaniu, będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do realizacji ministrowi finansów, który jest dysponentem rezerwy.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel