MEN: Rada Rodziców rozpoczęła pracę

Data publikacji: 17 marca 2011 r.
Poleć znajomemu

14 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Podczas inauguracyjnych prac omówiono główne zagadnienia, którymi będzie się zajmował Zespół, dotyczące m.in. kształtowania świadomości rodziców, co do ich roli w szkole, oraz zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.

14 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Podczas inauguracyjnych prac omówiono główne zagadnienia, którymi będzie się zajmował Zespół, dotyczące m.in. kształtowania świadomości rodziców, co do ich roli w szkole, oraz zwiększenia ich aktywności w życiu szkoły.

Współpraca szkoły z rodzicami - konsultacje i opiniowanie rozwiązań

Zadaniem Zespołu jest konsultowanie i opiniowanie propozycji rozwiązań dotyczących współpracy szkoły z rodzicami, które zapewnią poprawę jakości i skuteczności nauczania oraz usprawnią pracę szkoły i zwiększą wpływ rodziców na jej sprawy.

Wyznaczono cele i zadania Zespołu

Na inauguracyjnym spotkaniu minister Katarzyna Hall zwróciła uwagę na cele i zadania Zespołu oraz nadzieje związane z jego powołaniem, w tym m.in.:

  • wzmocnienie dialogu z rodzicami w kontekście dynamicznej sytuacji w polskiej oświacie,
  • przekazywanie i wymianę dobrych praktyk współpracy,
  • wzajemne inspirowanie się do działania,
  • tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi organizacjami rodzicielskimi biorącymi udział w pracach Zespołu.
Rada Rodziców to m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych

Zespołowi przewodniczy Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zrzeszających rodziców.

Zaangażowanie MEN w tworzenie europejskich standardów dialogu społecznego

Minister Katarzyna Hall podkreśliła też, że działania podejmowane przez Ministra Edukacji Narodowej na rzecz podnoszenia jakości i zwiększania efektywności pracy szkoły wymagają aktywnego zaangażowania w ten proces partnerów społecznych. Stworzenie zespołów doradczych, takich jak: Rada Rodziców, Rada Oświaty Polonijnej, Zespół ds. Nauczania o Holocauście oraz wspieranie procesu tworzenia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych jest wyrazem zaangażowania MEN w tworzenie europejskich standardów dialogu społecznego.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel