MEN: Udział uczniów objętych indywidualnym nauczaniem w zajęciach z rówieśnikami

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 25 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia - uczniowie objęci, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy. MEN zajął się tą kwestią w związku z wieloma pytaniami rodziców dzieci objętych indywidualnym nauczaniem, napływającymi do resortu.

Dzieci mogą brać udział w zajęciach z rówieśnikami, ale…

Dzieci i młodzież indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych. Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).

O obejmowaniu dzieci i młodzieży indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem (ze względu na stan zdrowia) decyduje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w wydawanym przez nią orzeczeniu.
Potrzebna zgoda lekarza

Za zgodą lekarza leczącego dziecko, dzieci te mogą również uczestniczyć w życiu szkoły, zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych. Mogą również uczestniczyć w innych zajęciach, np. wybranych zajęciach edukacyjnych, jeżeli to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Podstawą do takiego działania jest przepis § 10 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, który wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego. Tym samym dopuszcza udział dzieci również w zajęciach literalnie nie wymienionych w rozporządzeniu np. zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, pozaszkolnych itp.

Udział tych dzieci w tych zajęciach (organizowanych na podstawie § 10 rozporządzenia) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania, wskazanym w § 8 (dla przedszkolaków) i § 9 (dla uczniów szkół) ww. rozporządzenia. Zajęcia te prowadzone są bowiem przez wyznaczonych nauczycieli wyłącznie w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

MEN szykuje zmiany w prawie

Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072), w którym doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wydawania oraz treści  m.in. orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska
Słowa kluczowe:
nauczanie indywidualne

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel