Na pierwszy ogień - urlop dla poratowania zdrowia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

7 sierpnia 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie grupy eksperckiej w sprawie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli. Jest to pierwsze spotkanie zainicjowane w trakcie rozmów o Karcie resortu edukacji z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Rozmowy o Karcie ruszyły w lipcu

16 lipca 2012 r. w MEN odbyła się pierwsza tura rozmów trójstronnych z udziałem przedstawicieli kierownictwa resortu edukacji, korporacji samorządowych i związków zawodowych, poświęcona pragmatyce nauczycielskiej określonej w Karcie Nauczyciela

Więcej na ten temat w Aktualnościach Portalu Oświatowego w artykule „Karta Nauczyciela musi być - tylko jaka ma być jej treść?”.

Samorządy - przeciw Karcie

Podczas rozmów strona samorządowa przedstawiła listę obowiązujących zapisów prawnych dotyczący nauczycieli i propozycje zmian,  których należy ich zdaniem dokonać. Nie przedstawili jednak konkretnych propozycji, a jedynie ogólne hasła, w tym m.in.:

  • objęcie Kartą tylko nauczycieli „tablicowych”,
  • rejestrowanie 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy nauczycieli,
  • ograniczenie awansu zawodowego do stopnia nauczyciela mianowanego,
  • zlikwidowanie dodatków uzupełniających,
  • zlikwidowanie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
  • ograniczenia w zakresie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.
Zdaniem samorządów, Karta Nauczyciela to przeżytek, generujący ogromne koszty i obniżający jakość kształcenia i wychowania.

Związki zawodowe oczekują aktywności rządu

Dla ZNP kwestie dotyczące funkcjonowania oświaty zostały określone w Pakcie dla Edukacji, i to ten dokument jest punktem odniesienia wobec propozycji samorządów. Przedstawiciele ZNP kolejny raz zadeklarowali wolę rozmów, lecz oczekują od MEN określenia formuły rozmów oraz ich przedmiotu. ZNP uważa, że rolą Ministerstwa Edukacji, a zwłaszcza konstytucyjnego ministra jest przedstawienie zakresu spraw, które powinny być przedmiotem rozmów. To rząd odpowiada za politykę edukacyjną państwa, i to rząd powinien określać warunki pracy i status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych.

Źródło:

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel