Na urlop zdrowotny powinien kierować lekarz medycyny pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN odbyło się pierwsze spotkanie w komisjach sprawie losów Karty Nauczyciela. Na spotkaniu poruszono problematykę uregulowania urlopów dla poratowania zdrowia. Jest zgoda co do tego, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy.

Propozycje strony samorządowej

Strona samorządowa, reprezentowana przez przedstawicieli korporacji samorządowych, przedstawiła swoje propozycje zmian zasad udzielania urlopów dla poratowania zdrowia tj.

  1. wydłużenie okresu umożliwiającego skorzystanie z pierwszego urlopu w karierze zawodowej;
  2. orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi przez komisję lekarską przy ZUS lub specjalistę,
  3. wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia przez ZUS.

Propozycje resortu edukacji

Resort edukacji proponuje poniższe zmiany w regulacji dotyczącej urlopu zdrowotnego nauczycieli:

  1. potrzebie jego udzielenia powinni orzekali lekarze medycyny pracy,
  2. wiek, w którym nauczyciele uzyskiwaliby możliwość skorzystania po raz pierwszy z urlopu powinien być przedłużony,
  3. skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia powinno być uzależnione od listy chorób zawodowych nauczycieli.

Stanowisko ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymał swoje stanowisko, że ze względu na specyfikę zawodu, urlop dla poratowania zdrowia powinien przysługiwać nauczycielom. ZNP negatywnie odniósł się do propozycji uzależnienia skierowania na urlop zdrowotny nauczycieli od wykazu chorób zawodowych, gdy to znacznie ograniczy możliwość korzystania z tego urlopu.  Jedynie propozycja kierowania na urlop zdrowotny przez lekarza medycyny pracy możliwa jest do rozważenia.

O rozmowach nt. Karty Nauczyciela w MEN pisaliśmy m.in. w artykule "Karta Nauczyciela musi być - tylko jaka ma być jej treść?". Pod koniec sierpnia planowane są rozmowy nt. wynagradzania nauczycieli.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel